Opintojakso

Hae opetus/tentit
LAPE0311 Elämänkatsomustieto, 2 op 
Koodi LAPE0311  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Elämänkatsomustieto  Lyhenne Elämänkatsomust 
Laajuus2 op  Vanhenemisaika  
TyyppiOpettajan monialaiset opinnot Oppiaine0217 Elämänkatsomustieto 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Satu-Maarit Korte 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Elo, P. & Simola, H.  Arvot, hyveet ja tieto elämänkatsomustiedon opetuksen 10-vuotisjuhlakirja   1995  - Saatavuus
     Elo, P. ym.  Kaikki virtaa elämänkatsomustiedon perusta ja tulevaisuus   2006  - Saatavuus
     Hämeen-Anttila, Jaakko   Mare nostrum länsimaisen kulttuurin juurilla   2006  - Saatavuus
     Wright, Georg Henrik von   Humanismi elämänasenteena   1981  - Saatavuus
     Keene, Michael  Maailman suuret uskonnot  2004  - Saatavuus
     Martin, Michael  Ateismi   2010  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Opiskelija perehtyy elämänkatsomustiedon perusteisiin, keskeisiin käsitteisiin ja oppiaineen historiaan sekä asemaan nykypäivänä.

 
Sisältö 

Elämänkatsomustiedon peruskäsitteet ja oppiaineen sisältö pääpiirteittäin:

  • ET:n historia ja nykypäivä,
  • ET ja lainsäädäntö,
  • ET:n didaktiikka,
  • humanisimi, ateismi, kulttuuri ja identiteetti, merkittävimmät filosofiset ja uskonnolliset suuntaukset, ihmisen ja luonnon välinen suhde, etiikka ja ihmisoikeudet.
 
Toteutus ja työmuodot 
  • Luentoja 12 h
  • Kontaktiopetusta 8 h

 

 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoituksiin.

Harjoituksissa vaadittavat suoritukset muodostuvat ryhmätehtävistä ja lyhyestä esityksestä liittyen elämänkatsomustiedon opetusmateriaaliin.

Kirjallinen osio suoritetaan esseellä harjoituksissa/luennoilla sovituista aiheista.

 

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Elo, P. & Simola, H. Arvot, hyveet ja tieto (1995)
Kaikki virtaa. Elämänkatsomustiedon perusta ja tulevaisuus (2006) (Elo, P. ym.)
Hämeen-Anttila, J., Mare nostrum. (2006)
Wright, G.H. von, Humanismi elämänasenteena (1981) 
Keene, Michael; Maailman suuret uskonnot (2004)
Martin, Michael; Ateismi (2010)

 
Arviointi 

5 - 1/hylätty

 
Ajankohta 

4. periodi

 
Kohderyhmä 

2. vuosikurssille

 
Lisätiedot 

Opetukseen osallistuvat uskonnonvapauslain mukaan koulun yleisestä uskonnonopetuksesta vapautetut.

Opintojakson voi suorittaa myös kuka tahansa perusopintojaksona.

Myös vaihtoehtona uskonnon perusopintojaksolle.

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Elämänkatsomustieto  Verkkokurssi  Olli Koskela 
04.10.21ma 16.00-18.00
06.10.21ke 16.00-18.00
11.10.21ma 16.00-18.00
13.10.21ke 16.00-18.00
25.10.21ma 16.00-18.00
27.10.21ke 16.00-18.00
03.11.21ke 16.00-18.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä