Opintojakso

Hae opetus/tentit
LKAS3115 Opettajuus ja ammatillinen kehittyminen, 5 op 
Koodi LKAS3115  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Opettajuus ja ammatillinen kehittyminen  Lyhenne Opettajuus ja a 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0102 Kasvatustiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Outi Kyrö-Ämmälä 
Lauri Lantela 
Sirpa Purtilo-Nieminen 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Cantell, H. ja Kallioniemi, A.  Kansankynttilä keinulaudalla. Miten tulevaisuudessa opitaan ja opetetaan?  2016  - Saatavuus
     Monteiro, R.   The teaching profession. Present and future  2015  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson päätyttyä opiskelija osaa:

 • arvioida opettajan työtä profession ja professionaalisuuden näkökulmasta 
 • kuvata opettajan ammatillisen kehityksen teoreettiset lähestymistavat sekä ymmärtää niiden ilmenemismuodot ja merkityksen opettajaksi ja opettajana kasvulle
 • tunnistaa opettajan oppimisen ja tiedon luonteen ja eri muodot ja osaa arvioida niiden merkitystä opettajan työssä
 • tiedostaa ja kuvata opettajan työn muutoshaasteita ja soveltaa tietoa oman ammatillisen kehittymisen suunnittelussa 
 • tunnistaa oman käyttöteoriansa ja sen merkityksen opettajuuden kehittymiselle
 
Sisältö 
 • Opintojaksolla käsitellään opettajan professionaalisuuteen ja asiantuntijuuteen liittyviä teemoja ja avataan näkökulmia ammatilliseen kehittymiseen sekä oman toiminnan arvioimiseen.
 • Lisäksi pohditaan opettajan käyttöteoriaa, ammatillista identiteettiä, sekä työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä yksilön ja työyhteisön tasoilla.
 
Edeltävät opinnot 
 • Opintojakso suoritetaan luokanopettajankoulutuksen maisterivaiheen opintoina, ohjatun syventävän harjoittelun yhteydessä.
 • Opintojakso kuuluu myös opettajan pedagogisiin opintoihin (KKOP0016) sekä kuvataidekasvatuksen opintoihin.
 
Toteutus ja työmuodot 
 • Luentokokonaisuus 3 op: verkkoluennot (8 h) ja luentoihin liittyvä itsenäinen ja verkkotyöskentely tehtävät (72 h)
 • Seminaari 2 op ◦seminaarityöskentely (8 h) ja seminaariin liittyvät tehtävät ja opetusportfolio (45 h)
 
Vaadittavat suoritukset 
 • Verkkoluennoille ja seminaarityöskentelyyn osallistuminen sekä niihin liittyvien tehtävien tekeminen.
 • LKAS3115-1 Seminaari 2 op hyväksytty
 • LKAS3115-2 Luennot ja verkkotyöskentely 2 op
 • LKAS3115-3 Kirjallinen lopputyö 1 op
 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 
 
 
Oheiskirjallisuus 
 • Cantell, H. & Kallioniemi, A. 2016. Kansankynttilä keinulaudalla. Miten tulevaisuudessa opitaan ja opetetaan? PS-Kustannus.
 • Monteiro, R. 2015. The teaching profession. Present and future. Springer.
 • Ajankohtainen kotimainen ja kansainvälinen tutkimuskirjallisuus, ilmoitetaan kurssin yhteydess.
 
Arviointi 

1-5 / hylätty

 
Ajankohta 

Luentokokonaisuus, kevätlukukausi 3. periodi

Seminaarit kuusi kertaa vuodessa 1.-4. periodeissa

 
Vastuuhenkilö 
 • Luentokokonaisuus: Opettajankoulutuksen professori Tuija Turunen
 • Seminaari: Kasvatustieteen yliopistonlehtori Outi Kyrö-Ämmälä, kasvatustieteen yliopistonlehtori Sirpa Purtilo-Nieminen ja kuvataidekasvatuksen vastuuopettaja
 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Opettajuus ja ammatillinen kehittyminen R2  Harjoitusryhmä  Reetta Pahtaja,
Sirpa Purtilo-Nieminen 
12.11.19ti 08.00-12.00
14.11.19to 08.00-12.00
ilmoittaudu Luennot Opettajuus ja ammatillinen kehittyminen  Verkkokurssi  Lauri Lantela,
Sirpa Purtilo-Nieminen 
07.01.20ti 16.00-17.00
09.01.20to 16.00-17.00
20.01.20ma 17.00-18.00
23.01.20to 16.00-17.00
04.02.20ti 16.00-17.00
06.02.20to 16.00-17.00
17.02.20ma 16.00-17.00
20.02.20to 16.00-17.00
ilmoittaudu Opettajuus ja ammatillinen kehittyminen R3  Harjoitusryhmä  Mirja Hiltunen,
Outi Kyrö-Ämmälä 
26.02.20ke 09.00-13.00
27.02.20to 09.00-13.00
ilmoittaudu Opettajuus ja ammatillinen kehittyminen R4  Harjoitusryhmä  Sirpa Purtilo-Nieminen 
31.03.20ti 09.00-13.00
02.04.20to 09.00-13.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä