Opintojakso

Hae opetus/tentit
YLAS1109 Yritysverotus ja verosuunnittelu, 5 op 
Koodi YLAS1109  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Yritysverotus ja verosuunnittelu  Lyhenne Yritysverotus j 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0428 Laskentatoimi 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Jyrki Paukku 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • laskea yritystoiminnasta yritykselle ja omistajalle maksettavaksi tulevat verot
  • selittää tärkeimmät yritystoimintaa säätelevät lait ja niiden keskeisen sisällön
  • tunnistaa verosuunnittelun käsitteen, verosuunnittelun tavat ja keskeisen sisällön ja
  • hahmottaa yritysverotuksen vaikutuksen ulkoiseen laskentatoimeen.
 
Sisältö 

Kirjanpidon tuloksen ja verotettavan tuloksen välinen yhteys, yritysmuodon vaikutus yrityksen ja sen omistajan verotukseen, verosuunnittelumahdollisuuksien tunnistaminen yritystoiminnassa.

 
Edeltävät opinnot 

YLAS1101 Kirjanpito ja tilinpäätös

 
Toteutus ja työmuodot 

Luennot (15 t), harjoitukset (4 t), esitykset (4 t) ja itsenäinen työskentely (n. 100 t).

 
Vaadittavat suoritukset 

Kirjallinen kuulustelu, jossa suoritetaan sekä luennot että kirjallisuus ja muu luennoitsijan ilmoittama materiaali. Kirjalliset kuulustelut järjestetään luennoilla sovittavina tenttipäivinä.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 
  • Tomperi: Yritysverotus- ja tilinpäätössuunnittelu (2017).
  • Leppiniemi: Tilinpäätös- ja verosuunnittelu (2014) luennoilla ilmoitetuin osin.
  • Luennoilla ilmoitettavat artikkelit tai muu materiaali.
 
Ajankohta 

4. periodi

 
Vastuuhenkilö 

Laskentatoimen lehtori

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Pakollisuus 

Pakollinen

 
Lisätiedot 

Huom! Ne, OTK:n opiskelijat, jotka haluavat sisällyttää tämän kurssin va-paavalinnaisiin maisteriopintoihin, lukevat tenttiin Tomperin tenttikirjan sijasta Reijo Knuutisen kirjan Verosuunnittelua vai veron Kiertämistä

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Yritysverotus ja verosuunnittelu  Luentokurssi  Jyrki Paukku 
11.03.20ke 09.00-12.00
12.03.20to 12.00-15.00
16.03.20ma 09.00-12.00
19.03.20to 09.00-12.00
01.04.20ke 09.00-12.00
02.04.20to 09.00-12.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä