Study module

Show study events
YLAS1109 Corporate Taxation and Tax Planning, 5 ECTS cr. 
Code YLAS1109  Validity 01.01.1950 -
Name Corporate Taxation and Tax Planning  Abbreviation Corporate Taxat 
Credits5 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeBasic studies Subject0428 Operational Accounting 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Social Sciences 

Teachers
Name
Jyrki Paukku 

Description
Aim 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • laskea yritystoiminnasta yritykselle ja omistajalle maksettavaksi tulevat verot
  • selittää tärkeimmät yritystoimintaa säätelevät lait ja niiden keskeisen sisällön
  • tunnistaa verosuunnittelun käsitteen, verosuunnittelun tavat ja keskeisen sisällön ja
  • hahmottaa yritysverotuksen vaikutuksen ulkoiseen laskentatoimeen.
 
Contents 

Kirjanpidon tuloksen ja verotettavan tuloksen välinen yhteys, yritysmuodon vaikutus yrityksen ja sen omistajan verotukseen, verosuunnittelumahdollisuuksien tunnistaminen yritystoiminnassa.

 
Previous studies 

YLAS1101 Kirjanpito ja tilinpäätös

 
Methods 

Luennot (15 t), harjoitukset (4 t), esitykset (4 t) ja itsenäinen työskentely (n. 100 t).

 
Requirements 

Kirjallinen kuulustelu, jossa suoritetaan sekä luennot että kirjallisuus ja muu luennoitsijan ilmoittama materiaali. Kirjalliset kuulustelut järjestetään luennoilla sovittavina tenttipäivinä.

 
More literature information and extra material 
  • Tomperi: Yritysverotus- ja tilinpäätössuunnittelu (2017).
  • Leppiniemi: Tilinpäätös- ja verosuunnittelu (2014) luennoilla ilmoitetuin osin.
  • Luennoilla ilmoitettavat artikkelit tai muu materiaali.
 
Timing 

4. periodi

 
Tutor 

Laskentatoimen lehtori

 
Language of instruction 

Suomi

 
Compulsory 

Pakollinen

 
Additional information 

Huom! Ne, OTK:n opiskelijat, jotka haluavat sisällyttää tämän kurssin va-paavalinnaisiin maisteriopintoihin, lukevat tenttiin Tomperin tenttikirjan sijasta Reijo Knuutisen kirjan Verosuunnittelua vai veron Kiertämistä

 


Current and upcoming courses
Functions Name Type ECTS cr. Teacher Schedule
Reg. time not started Corporate Taxation and Tax Planning  Lecture course  Jyrki Paukku 
11.03.20wed 09.00-12.00
12.03.20thu 12.00-15.00
16.03.20mon 09.00-12.00
19.03.20thu 09.00-12.00
01.04.20wed 09.00-12.00
02.04.20thu 09.00-12.00

Upcoming exams
No exams.