Study module

Show study events
USUO0002 Speech Communication, 2 ECTS cr. 
Code USUO0002  Validity 01.01.1950 -
Name Speech Communication  Abbreviation Speech Communic 
Credits2 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeLanguage studies Subject0050 Communication 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Language Centre 

Description
Aim 

Opintojakso auttaa opiskelijaa
1. ymmärtämään vuorovaikutusosaamisen merkityksen osana asiantuntijuuttaan
2. oppimaan itsereflektiota sekä palautteen antamista ja käsittelemistä
3. kehittämään vuorovaikutusosaamistaan ja puheviestintätaitojaan.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
1. tietää, minkälaista on tavoitteellinen ja tarkoituksenmukainen viestintä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja -suhteissa
2. osaa rakentaa kuulijoiden ja tilanteen kannalta tarkoituksenmukaisen, havainnollisen ja argumentoidun puheenvuoron
3. osaa kuunnella analyyttisesti ja arvioiden
4. osaa antaa ja käsitellä palautetta rakentavasti
5. osaa analysoida ja arvioida omaa vuorovaikutusosaamistaan
6. osaa ottaa huomioon viestinnän eettisiä näkökulmia, kuten vastuun kantamisen oman viestintäkäyttäytymisen seurauksista.

 
Contents 

Vuorovaikutusosaaminen (tiedot, taidot, asenteet, viestinnän eettisyys).
Oman viestijäkuvan hahmottaminen ja analysointi.
Palautteen rakentava antaminen ja käsitteleminen.

 
Previous studies 

Lukio tai vastaavat opinnot.

 
Methods 

Kontaktiopetusta 24 tuntia: työskentelymuotoina luennot, keskustelut sekä harjoitukset ja niiden analysoiminen.

 
Requirements 

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä harjoitusten ja tehtävien hyväksytty suorittaminen.

 
Supplementary Literature 

Kontaktiopetuksessa ja verkossa jaettava materiaali.
Oheislukemistoksi suositellaan myös Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen verkkomateriaaleja:
http://www.kielijelppi.fi/puheviestinta/
http://kielikompassi.jyu.fi/puheviestinta/tietomajakka/maja_tietomajakka.shtml
http://www.jyu.fi/viesti/verkkotuotanto/ryhmaviesti/index.html

 
Evaluation 

Hyväksytty/hylätty

 
Timing 

Kevätlukukausi

 
Target Group 

1. opintovuosi

 
Tutor 

Teemu Kauppi

 
Language of instruction 

Suomi

 
Compulsory 

Pakollinen

 


Current and upcoming courses
Functions Name Type ECTS cr. Teacher Schedule
Registration not required. Puheviestintä, kuvataidekasvatus, ryhmät 1-2  Group Exercise  Teemu Kauppi  02.05.22 -11.05.22

Upcoming exams
No exams.