Opintojakso

Hae opetus/tentit
UKUV0127 Arkkitehtuuri- ja muotoilupedagogiikka, 4 op 
Koodi UKUV0127  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Arkkitehtuuri- ja muotoilupedagogiikka  Lyhenne Arkkitehtuuri- 
Laajuus4 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0061 Kuvataidekasvatus 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Antti Stöckell 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- arvioida rakennettua ympäristöä ja esinemaailmaa kestävän kehityksen näkökulmista

- soveltaa rakennetun ympäristön ja esinemaaliman tarkastelussa taiteeseen perustuvia menetelmiä

 
Sisältö 

Yksilö ja yhteisö rakennetun ympäristön tekijänä, kokijana ja tulkitsijana sekä aktiivisena osallisena. Rakennetun ympäristön ja esinemaailman arvioinnin teoreettiset lähtökohdat.

 
Toteutus ja työmuodot 

Luentoja 10 h, harjoituksia ja tutustumiskäyntejä 30 h, itsenäistä työskentelyä 68 h.

 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen osallistuminen luennoille, harjoituksiin ja tutustumismatkoihin. Kuvallisten ja kirjallisten harjoitustöiden hyväksytty suorittaminen.

 
Oheiskirjallisuus 

Aura, Seppo & Horelli, Liisa & Korpela, Kalevi, 1997. Ympäristöpsykologian perusteet

Cantell, Hannele (toim), 2004. Ympäristökasvatuksen käsikirja.

Danks, Sharon Gamson, 2010. Asphalt to ecosystems: design ideas for schoolyard transformation.

Elo, Pekka et al, 2001. Kulttuuriympäristö - tutki ja opi.

Haapala, Arto & Honkanen, Martti & Rantala, Veikko, 1995. Ympäristö, arkkitehtuuri, estetiikka.

Kenttälä, Marjo (toim.), 2009. Muotoiloa! Opettajan opas muotoilukasvatukseen.

Korpelainen, Heini & Kaukonen, Hille & Räsänen, Jaana, 2004. Arkkitehtuurin ABC.

Vira, Riitta & Ikonen, Petteri, 2004. Esineet esiin!

Jaettu kirjallisuus, artikkelit, monisteet ja verkkomateriaali.

 
Arviointi 

5-1/hylätty. Portfolioarviointi: harjoitustyöt ja essee

 
Ajankohta 

3.-4. periodi

 
Kohderyhmä 

 Maisteriopinnot 1. vuos

 
Vastuuhenkilö 

Kuvataidekasvatus/Antti Stöcell

 
Pakollisuus 

Pakollinen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Arkkitehtuuri- ja muotoilupedagogiikka  Luentokurssi  Elina Luiro 
17.09.21pe 09.00-13.00
20.09.21ma 13.00-17.00
28.09.21ti 13.00-17.00
06.10.21ke 13.00-17.00
11.10.21ma 09.00-13.00
03.11.21ke 09.00-13.00
04.11.21to 09.00-13.00
05.11.21pe 09.00-13.00
08.11.21ma 09.00-13.00
11.11.21to 13.00-17.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä