Study module

Show study events
UKUV0127 Architecture Education, 4 ECTS cr. 
Code UKUV0127  Validity 01.01.1950 -
Name Architecture Education  Abbreviation Architecture Ed 
Credits4 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeAdvanced studies Subject0061 Art Education 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Art and Design 

Teachers
Name
Antti Stöckell 

Description
Aim 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- arvioida rakennettua ympäristöä ja esinemaailmaa kestävän kehityksen näkökulmista

- soveltaa rakennetun ympäristön ja esinemaaliman tarkastelussa taiteeseen perustuvia menetelmiä

 
Contents 

Yksilö ja yhteisö rakennetun ympäristön tekijänä, kokijana ja tulkitsijana sekä aktiivisena osallisena. Rakennetun ympäristön ja esinemaailman arvioinnin teoreettiset lähtökohdat.

 
Methods 

Luentoja 10 h, harjoituksia ja tutustumiskäyntejä 30 h, itsenäistä työskentelyä 68 h.

 
Requirements 

Aktiivinen osallistuminen luennoille, harjoituksiin ja tutustumismatkoihin. Kuvallisten ja kirjallisten harjoitustöiden hyväksytty suorittaminen.

 
Supplementary Literature 

Aura, Seppo & Horelli, Liisa & Korpela, Kalevi, 1997. Ympäristöpsykologian perusteet

Cantell, Hannele (toim), 2004. Ympäristökasvatuksen käsikirja.

Danks, Sharon Gamson, 2010. Asphalt to ecosystems: design ideas for schoolyard transformation.

Elo, Pekka et al, 2001. Kulttuuriympäristö - tutki ja opi.

Haapala, Arto & Honkanen, Martti & Rantala, Veikko, 1995. Ympäristö, arkkitehtuuri, estetiikka.

Kenttälä, Marjo (toim.), 2009. Muotoiloa! Opettajan opas muotoilukasvatukseen.

Korpelainen, Heini & Kaukonen, Hille & Räsänen, Jaana, 2004. Arkkitehtuurin ABC.

Vira, Riitta & Ikonen, Petteri, 2004. Esineet esiin!

Jaettu kirjallisuus, artikkelit, monisteet ja verkkomateriaali.

 
Evaluation 

5-1/hylätty. Portfolioarviointi: harjoitustyöt ja essee

 
Timing 

3.-4. periodi

 
Target Group 

 Maisteriopinnot 1. vuos

 
Tutor 

Kuvataidekasvatus/Antti Stöcell

 
Compulsory 

Pakollinen

 


Current and upcoming courses
Functions Name Type ECTS cr. Teacher Schedule
Reg. time is off. Architecture Education  Lecture course  Elina Luiro 
17.09.21fri 09.00-13.00
20.09.21mon 13.00-17.00
28.09.21tue 13.00-17.00
06.10.21wed 13.00-17.00
11.10.21mon 09.00-13.00
03.11.21wed 09.00-13.00
04.11.21thu 09.00-13.00
05.11.21fri 09.00-13.00
08.11.21mon 09.00-13.00
11.11.21thu 13.00-17.00

Upcoming exams
No exams.