Opintojakso

Hae opetus/tentit
UKUV0426 Kokeellinen grafiikka, 4 op 
Koodi UKUV0426  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Kokeellinen grafiikka  Lyhenne Kokeellinen gra 
Laajuus4 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0061 Kuvataidekasvatus 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
-tunnistaa taidegrafiikan tekniikoita ja perusilmaisumuotoja
- yhdistää luovasti erilaisia tekniikoita keskenään omien ilmaisutarpeidensa mukaisesti
- tunnistaa taidegrafiikan yhtenä nykytaiteen ilmaisukielistä -
käyttää kouluympäristöön soveltuvia grafiikan menetelmiä

 
Sisältö 

Perehtyminen erilaisiin taidegrafiikan menetelmiin ja niiden soveltaminen omaan taiteelliseen ajatteluun ja taidekasvatuksen viitekehykseen.

 
Toteutus ja työmuodot 

Ohjatut harjoitukset ja kritiikki 48 h, itsenäinen työskentely 60 h.

 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen läsnäolo ja harjoitustöiden hyväksytty suorittaminen

 
Arviointi 

Hyväksytty/hylätty

 
Kohderyhmä 

Kuvataidekasvatus 2. opintovuosi
Muotoilualat 1. opintovuosi

 
Vastuuhenkilö 

Taide- ja kulttuuriopinnot/Jaana Erkkilä 

 
Opetuskieli 

Suomi ja/tai englanti

 
Pakollisuus 

Valinnainen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Kokeellinen grafiikka/keväältä siirtynyt kurssi R2  Harjoitusryhmä  Leila Lipiäinen 
24.08.20ma 09.15-15.00
25.08.20ti 09.00-15.00
26.08.20ke 09.00-15.00
27.08.20to 09.00-15.00
28.08.20pe 09.00-15.00
ilmoittaudu Kokeellinen grafiikka/kuvataidekasvatus  Luento  Leila Lipiäinen  01.09.20 -31.05.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Kokeellinen grafiikka/muotoilualat  Harjoitusryhmä  Leila Lipiäinen 
14.01.21to 09.00-17.00
15.01.21pe 09.00-17.00
21.01.21to 09.00-17.00
22.01.21pe 09.00-17.00
28.01.21to 09.00-17.00
29.01.21pe 09.00-17.00
05.02.21pe 09.00-17.00
11.02.21to 09.00-17.00
12.02.21pe 09.00-17.00
18.02.21to 09.00-17.00
19.02.21pe 09.00-17.00
25.02.21to 09.00-17.00
26.02.21pe 09.00-17.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä