Opintojakso

Hae opetus/tentit
UKUV0427 Sarjakuva ja graafinen suunnittelu, 4 op 
Koodi UKUV0427  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Sarjakuva ja graafinen suunnittelu  Lyhenne Sarjakuva ja gr 
Laajuus4 op  Vanhenemisaika  
TyyppiMuut opinnot Oppiaine0061 Kuvataidekasvatus 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa ja soveltaa sarjakuvan ilmaisukeinoja ja tuottamisen tapoja
- analysoida graafisen suunnittelun ilmaisua ja erilaisia sovellusmahdollisuuksia
- soveltaa graafisen suunnittelun ilmaisukeinoja kuvataidekasvatuksessa
- toteuttaa itsenäisesti graafisen julkaisun

 
Sisältö 

Johdatus sarjakuvan ilmaisukeinoihin, tyylilajeihin ja historiaan. Sarjakuvajulkaisu verkossa ja painettuna. Sarjakuvan sovellukset kuvataidekasvatuksessa. Katsaus graafisen suunnittelun perusteisiin. Tutustuminen typografiaan, taittoon, printtimedian julkaisuteknologiaan ja työvälineisiin. Visuaalinen suunnittelu kuvataidekasvatuksessa. Mainosanalyysi osana medialukutaitoa. Tiedon visualisointi ja esitysgrafiikka. Vektorigrafiikka ja taitto-ohjelmiin tutustuminen.

 
Edeltävät opinnot 

UKUV0116 Mediakasvatuksen perusteet 3 op 

 
Toteutus ja työmuodot 

 Luennot 12 h, harjoitukset 30 h, itsenäinen työskentely 66 h.

 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoituksiin, hyväksyttävästi suoritetut harjoitustyöt sekä taiteellisen lopputyön toteutus.

 
Oheiskirjallisuus 

Koskela, I., 2016. Uusi sarjakuvantekijän oppikirja.
Jokinen, H. & Pulkkinen, K., 1996.
Suomalaisen sarjakuvan ensyklopedia Ekholm, J., 2013.
Graafinen suunnittelu: Käytännöt, tekniikat, strategiat.
Reynolds, G. & Sarkkinen, E., 2009. Esityksen suunnittelu: Zen ja pelkistämisen taito.
Malmelin, N., Wilenius, M. & Izarra, E., 2008. Välittäjät: Vastuullisen viestinnän tulevaisuus.

 
Arviointi 

5-1/hylätty

 
Kohderyhmä 

2. opintovuosi

 
Vastuuhenkilö 

Kuvataidekasvatus/Annamari Manninen

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Pakollisuus 

Valinnainen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittaudu Sarjakuva ja graafinen suunnittelu  Luentokurssi  Annamari Manninen  16.03.20 -19.05.20

Tulevat tentit
Ei tenttejä