Opintojakso

Hae opetus/tentit
UKUV0119 Tila-aika -taide, 3 op 
Koodi UKUV0119  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Tila-aika -taide  Lyhenne Tila-aika -taid 
Laajuus3 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0061 Kuvataidekasvatus 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- käyttää tila- ja aikasidonnaisia työtapoja taiteellisessa ilmaisussaan
- soveltaa pedagogisesti nykytaiteen tila- ja aikasidonnaista työskentelyä  

 
Sisältö 

Performanssi- ja installaatiotaiteen harjoitustöitä pienryhmissä. Tilaan ja aikaan liittyvien ilmiöiden tutkimista. Opiskelija voi keskittyä ilmaisussaan installaation, ympäristötaiteen, valotaiteen tai performatiivisen taiteen muotoihin, sekä niiden yhdistelmiin. Kurssi voi kiinnittyä vuosittain osaksi jotakin tapahtumaa.

 
Toteutus ja työmuodot 

Kontaktiopetusta 36 tuntia, itsenäistä työskentelyä 45 tuntia

 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoituksiin sekä kurssitehtävän toteuttaminen 

 
Oheiskirjallisuus 

Jaettavat artikkelit

 
Arviointi 

5-1/hylätty

 
Ajankohta 

Ilmoitetaan myöhemmin

 
Vastuuhenkilö 

Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma/Maria Huhmarniemi ja Antti Stöckell

 
Opetuskieli 

Suomi    

 
Pakollisuus 

Pakollinen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittaudu Tila-aika -taide  Harjoitusryhmä  Antti Stöckell,
Merija Timonen 
23.03.20ma 09.00-13.00
ma 09.00-13.00
24.03.20ti 09.00-13.00
25.03.20ke 09.00-13.00
ke 09.00-17.00
26.03.20to 09.00-13.00
11.05.20ma 09.00-16.00
ma 09.00-16.00
12.05.20ti 09.00-16.00
13.05.20ke 09.00-16.00
ke 09.00-16.00
14.05.20to 09.00-16.00
to 09.00-16.00
15.05.20pe 09.00-16.00
pe 09.00-16.00
18.05.20ma 09.00-13.00
ma 09.00-13.00
19.05.20ti 09.00-13.00
20.05.20ke 09.00-13.00
ke 09.00-16.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä