Opintojakso

Hae opetus/tentit
UKUV0123 Taide- ja ympäristöpedagogiikka, 4 op 
Koodi UKUV0123  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Taide- ja ympäristöpedagogiikka  Lyhenne Taide- ja ympär 
Laajuus4 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0061 Kuvataidekasvatus 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Antti Stöckell 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- perusteet ympäristön tarkastelusta kestävän kehityksen näkökulmista

- kuvata taide- ja ympäristöpedagogiikan teoreettisia ja toiminnallisia lähtökohtia

- soveltaa oppimaansa ympäristötaideprojekteissa

- dokumentoida ja raportoida ympäristötaideprojektin

 
Sisältö 

Yksilön ja yhteisön ympäristösuhteen rakentuminen ja muutos. Taiteen, taidekasvatuksen ja ympäristön väliset suhteet. Paikkasidonnaisen taiteen ja ympäristötaiteen teoreettiset lähtökohdat ja toimintamallit. Ympäristöestetiikka ja ympäristöpsykologia ympäristöpedagogiikan taustatieteinä. Ympäristöprojektien dokumentointi ja raportointi.

 
Toteutus ja työmuodot 

Luennot ja kaksi työpajaa 48 h, itsenäistä työskentelyä yhteensä 60 h.

 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen osallistuminen luennoille, harjoituksiin ja työpajoihin. Kuvallisten ja kirjallisten harjoitustöiden suorittaminen.

 
Oheiskirjallisuus 

Cantell, Hannele (toim.), 2004. Ympäristökasvatuksen käsikirja.

Mantere, Meri-Helga (toim.), 1995. Maan kuva. Kirjoituksia taiteeseen perustuvasta ympäristökasvatuksesta.

Salonen, Kirsi, 2010. Mielen luonto. Eko- ja ympäristöpsykologinen näkökulma.

Suominen, Anniina (toim.), 2016. Taidekasvatus ympäristöhuolen aikakaudella – avauksia, suuntia ja mahdollisuuksia.

Jaettu kirjallisuus, artikkelit, monisteet ja verkkomateriaali.

 
Arviointi 

5-1/hylätty. Harjoitustyöt ja essee.

 
Ajankohta 

1.-2. periodit

 
Kohderyhmä 

1. opintovuosi

 
Vastuuhenkilö 

Kuvataidekasvatus/Antti Stöckell

 
Pakollisuus 

Pakollinen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Taide- ja ympäristöpedagogiikka  Luentokurssi  Elina Luiro 
23.08.21ma 09.00-13.00
ma 13.00-17.00
24.08.21ti 09.00-17.00
26.08.21to 09.00-17.00
27.08.21pe 09.00-17.00
30.08.21ma 13.00-17.00
18.11.21to 13.00-17.00
22.11.21ma 09.00-17.00
29.11.21ma 09.00-17.00
30.11.21ti 09.00-17.00
01.12.21ke 09.00-17.00
02.12.21to 09.00-17.00
03.12.21pe 09.00-17.00
07.12.21ti 13.00-17.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä