Study module

Show study events
UKUV0123 Art and Visual Environment, 4 ECTS cr. 
Code UKUV0123  Validity 01.01.1950 -
Name Art and Visual Environment  Abbreviation Art and Visual 
Credits4 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeBasic studies Subject0061 Art Education 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Art and Design 

Teachers
Name
Antti Stöckell 

Description
Aim 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- perusteet ympäristön tarkastelusta kestävän kehityksen näkökulmista

- kuvata taide- ja ympäristöpedagogiikan teoreettisia ja toiminnallisia lähtökohtia

- soveltaa oppimaansa ympäristötaideprojekteissa

- dokumentoida ja raportoida ympäristötaideprojektin

 
Contents 

Yksilön ja yhteisön ympäristösuhteen rakentuminen ja muutos. Taiteen, taidekasvatuksen ja ympäristön väliset suhteet. Paikkasidonnaisen taiteen ja ympäristötaiteen teoreettiset lähtökohdat ja toimintamallit. Ympäristöestetiikka ja ympäristöpsykologia ympäristöpedagogiikan taustatieteinä. Ympäristöprojektien dokumentointi ja raportointi.

 
Methods 

Luennot ja kaksi työpajaa 48 h, itsenäistä työskentelyä yhteensä 60 h.

 
Requirements 

Aktiivinen osallistuminen luennoille, harjoituksiin ja työpajoihin. Kuvallisten ja kirjallisten harjoitustöiden suorittaminen.

 
Supplementary Literature 

Cantell, Hannele (toim.), 2004. Ympäristökasvatuksen käsikirja.

Mantere, Meri-Helga (toim.), 1995. Maan kuva. Kirjoituksia taiteeseen perustuvasta ympäristökasvatuksesta.

Salonen, Kirsi, 2010. Mielen luonto. Eko- ja ympäristöpsykologinen näkökulma.

Suominen, Anniina (toim.), 2016. Taidekasvatus ympäristöhuolen aikakaudella – avauksia, suuntia ja mahdollisuuksia.

Jaettu kirjallisuus, artikkelit, monisteet ja verkkomateriaali.

 
Evaluation 

5-1/hylätty. Harjoitustyöt ja essee.

 
Timing 

1.-2. periodit

 
Target Group 

1. opintovuosi

 
Tutor 

Kuvataidekasvatus/Antti Stöckell

 
Compulsory 

Pakollinen

 


Current and upcoming courses
Functions Name Type ECTS cr. Teacher Schedule
Reg. time is off. Art and Visual Environment  Lecture course  Elina Luiro 
23.08.21mon 09.00-13.00
mon 13.00-17.00
24.08.21tue 09.00-17.00
26.08.21thu 09.00-17.00
27.08.21fri 09.00-17.00
30.08.21mon 13.00-17.00
18.11.21thu 13.00-17.00
22.11.21mon 09.00-17.00
29.11.21mon 09.00-17.00
30.11.21tue 09.00-17.00
01.12.21wed 09.00-17.00
02.12.21thu 09.00-17.00
03.12.21fri 09.00-17.00
07.12.21tue 13.00-17.00

Upcoming exams
No exams.