Opintojakso

Hae opetus/tentit
UVER0111 Esinekulttuuri Suomessa - esineitä ajassa ja arjessa, 3 op 
Koodi UVER0111  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Esinekulttuuri Suomessa - esineitä ajassa ja arjessa  Lyhenne Esinekulttuuri 
Laajuus3 op  Vanhenemisaika  
TyyppiMuut opinnot Oppiaine 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Tavoite 

Kurssin suoritettuaan opiskelija pystyy taidollisesti ja tiedollisesti lähestymään kokonaisvaltaisesti suomalaista esinekulttuuria, ja tarkastelemaan, tallentamaan ja tulkitsemaan niitä kulttuurientutkimuksen kontekstissa ja mm. museotyön kannalta. Erityistä huomiota kiinnitetään tuotantoprosessin, esineen ja käytön suhteeseen sekä esineiden ajalliseen kontekstiin.

 
Sisältö 

Kurssi johdattelee Suomen esinekulttuuriin tarkastelemalla esineitä ajallisessa kontekstissa arjen, muotoilun sekä paikallisuuden (pohjoinen) näkökulmista.

 
Toteutus ja työmuodot 

Verkkokurssin sisältämien oppimateriaalien lukeminen, ryhmäkeskustelut ja kirjalliset tehtävät verkossa.

 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen osallistuminen verkkokurssille, keskustelutehtävien ja kirjallisten tehtävien hyväksytty suorittaminen.

 
Arviointi 

1-5/hylätty

 
Ajankohta 

1.-2. periodi (ei järjestetä joka vuosi). Verkkokurssi suoritetaan 1-1,5 vk kestävien istuntojen mukaisessa rytmissä n. 2 kk:n aikana.

 
Vastuuhenkilö 

Maija Mäkikalli

 
Pakollisuus 

Valinnainen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä