Study module

Show study events
UVER0111 Knowledge of Indigenous Cultural Expressions and Arts, 3 ECTS cr. 
Code UVER0111  Validity 01.01.1950 -
Name Knowledge of Indigenous Cultural Expressions and Arts  Abbreviation Knowledge of In 
Credits3 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeOther studies Subject 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Art and Design 

Description
Aim 

Kurssin suoritettuaan opiskelija pystyy taidollisesti ja tiedollisesti lähestymään kokonaisvaltaisesti suomalaista esinekulttuuria, ja tarkastelemaan, tallentamaan ja tulkitsemaan niitä kulttuurientutkimuksen kontekstissa ja mm. museotyön kannalta. Erityistä huomiota kiinnitetään tuotantoprosessin, esineen ja käytön suhteeseen sekä esineiden ajalliseen kontekstiin.

 
Contents 

Kurssi johdattelee Suomen esinekulttuuriin tarkastelemalla esineitä ajallisessa kontekstissa arjen, muotoilun sekä paikallisuuden (pohjoinen) näkökulmista.

 
Methods 

Verkkokurssin sisältämien oppimateriaalien lukeminen, ryhmäkeskustelut ja kirjalliset tehtävät verkossa.

 
Requirements 

Aktiivinen osallistuminen verkkokurssille, keskustelutehtävien ja kirjallisten tehtävien hyväksytty suorittaminen.

 
Evaluation 

1-5/hylätty

 
Timing 

1.-2. periodi (ei järjestetä joka vuosi). Verkkokurssi suoritetaan 1-1,5 vk kestävien istuntojen mukaisessa rytmissä n. 2 kk:n aikana.

 
Tutor 

Maija Mäkikalli

 
Compulsory 

Valinnainen

 


Current and upcoming courses
No teaching

Upcoming exams
No exams.