Opintojakso

Hae opetus/tentit
UKUV0525 Kuvataideopettajan portfolio, 2 op 
Koodi UKUV0525  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Kuvataideopettajan portfolio  Lyhenne Kuvataideopetta 
Laajuus2 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0061 Kuvataidekasvatus 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- laatia oman digitaalisen opettajaportfolion

- soveltaa portfoliotyöskentelyä opettajan työn ja ammatillisen identiteetin kehittämisen välineenä

- esitellä oman opetusfilosofiansa ja pedagogisen ajattelunsa lähtökohdat

- tuoda esille ammatillisia kehittymispyrkimyksiään

 
Sisältö 

Digitaalisen opettajaportfolion laatiminen.

 
Edeltävät opinnot 

Modulien I-IV sekä syventävän harjoittelun hyväksytty suo-rittaminen.

 
Toteutus ja työmuodot 

Luennot 4 h, ohjattu pienryhmätyöskentely 12 h, itsenäinen työskentely 38 h

 
Vaadittavat suoritukset 

Osallistuminen ohjattuun portfoliotyöskentelyyn, digitaali-sen opettajaportfolion laatiminen.

 
Arviointi 

Hyväksytty/hylätty

 
Ajankohta 

3.–4. periodit

 
Kohderyhmä 

Maisteriopinnot, 2. opintovuosi

 
Vastuuhenkilö 

Kuvataidekasvatus/Anniina Koivurova

 
Pakollisuus 

Pakollinen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä