Opintojakso

Hae opetus/tentit
UYLE0347 Johdatus pohjoiseen ja saamen taiteeseen, 3 op 
Koodi UYLE0347  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Johdatus pohjoiseen ja saamen taiteeseen  Lyhenne Johdatus pohjoi 
Laajuus3 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0030 Taidehistoria 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Tuija Hautala-Hirvioja 
Jonna Katajamäki 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

-  tunnistaa pohjoisen ja saamelaisen taiteen piirteitä

-  tunnistaa pohjoisen taiteen, ympäristön ja suomalaisen taiteen välisiä yhteyksiä

-   tunnistaa saamen taiteen ja saamen kulttuurin sekä historian välisiä yhteyksiä

 
Sisältö 

Perustiedot pohjoisesta taiteesta ja katsaus saamelaistaiteeseen Suomessa.

 
Toteutus ja työmuodot 

Luennot, opetuskeskustelut, ryhmätyöt yht. 14-24 h, itsenäistä työskentelyä yht. 52 h.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Lehtola, Veli-Pekka (2015 tai 1997) Saamelaiset historia, yhteiskunta, taide

Lapin taikaa. Lappi-aiheista taidetta 1800-luvulta nykyaikaan (2011)

 
Arviointi 

5-1 / uusittava

 
Ajankohta 

2.periodi

 
Vastuuhenkilö 

Taide- ja kulttuuriopinnot/Tuija Hautala-Hirvioja ja Jonna Katajamäki

 
Lisätiedot 

Pakollinen osana taidehistorian perusopintoja

Valinnainen osana muotoilualojen yhteisiä opintoja ja kuvataidekasvatuksen aineopintoja

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ei ilmoittautumista Johdatus pohjoiseen ja saamen taiteeseen  Luentokurssi  Tuija Hautala-Hirvioja 
25.04.22ma 16.00-20.00
26.04.22ti 16.00-20.00
02.05.22ma 16.00-20.00
03.05.22ti 16.00-20.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä