Opintojakso

Hae opetus/tentit
LAER0739 Liikunnan didaktiikka, 5 op 
Koodi LAER0739  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Liikunnan didaktiikka  Lyhenne Liikunnan didak 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0104 Liikunta 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Ari Kunnari 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Jaakkola, Timo  Liikuntataitojen oppiminen ja taitoharjoittelu  2010  - Saatavuus
     Kunnari, Ari  Liikuntapääoma ja holistinen ihmiskäsitys liikuntaa opettavan työssä  2011  - Saatavuus
     Jaakkola Timo  Liikuntapedagogiikka / Timo Jaakkola, Jarmo Liukkonen ja Arja Sääkslahti (toim.).   2013  - Saatavuus
     numminen  Liikunnan opetusprosessin a,b,c   2004  - Saatavuus
     Hakala, Liisa   Liikunta ja oppiminen mitä merkitystä on kuperkeikalla?   1999  - Saatavuus
     Pehkonen, Mikko   Liikuntataitojen oppiminen ja opettaminen telinevoimistelutaidot ja peruskoulun liikunnanopetus   1999  - Saatavuus


Kuvaus:
Sisältö 
 • Liikuntadidaktiikan perusteet ja keskeiset suuntaukset.
 • Liikuntataitojen oppiminen, opettaminen ja havainnointi.
 • Motorinen kehitys.
 • Liikunnanopetuksen tavoitteet, suunnittelu, oppisisällöt, työtavat, opetusjärjestelyt ja arviointi.
 • Lapsi liikunnanopetuksen kohteena ja liikkujana.
 • Opetuksen didaktiset periaatteet, motivointi ja aktivointi.
 • Varhaiskasvatuksen ja peruskoulun luokka-asteiden 0-6 liikunta.
 • Liikunnan yhteiskunnallinen merkitys
 
Toteutus ja työmuodot 
 • Kontaktiopetus (luennot + harjoitukset, vertaisopetus erilaisia didaktisia
  työtapoja kokeillen) 50 h
 • Itsenäinen pienryhmätyöskentely 30 h (sisältää tutustumista erilaisiin opetus- ja oppimistapoihin sekä opetuskokeiluja varhaiskasvatuksessa ja / tai peruskoulun luokilla 0-6.
 • Itsenäistä yksilötyöskentelyä 54 h (kirjatentti, luokkatuntien observointi ja esseetentti)
 
Vaadittavat suoritukset 
 • Aktiivinen osallistuminen opetukseen,opetuskokeiluihin ja niiden suunnitteluun
 • Oppimistehtävien tekeminen luentojen,harjoitusten ja kirjallisuuden pohjalta
 • Tentti kirjallisuudesta (2 valittua teosta)
 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 
 • Jaakkola (2010) Liikuntataitojen oppiminen ja taitoharjoittelu. Juva: PS-kustannus.
 • Kunnari (2011) Liikuntapääoma ja holistinen ihmiskäsitys liikuntaa opettavan työssä. Acta Universitatis Lapponiensis 205.
 • Jaakkola, T., Liukkonen, J. & Sääkslahti, A. (toim.) (2013) Liikuntapedagogiikka. Juva: PS-kustannus.

 

Oheiskirjallisuus:

 • Numminen & Laakso (2004, 2007, 2010) Liikunnan opetusprosessin A, B ja C. Jyväskylän yliopisto. Liikuntakasvatuksen julkaisuja 5.
 • Hakala (1999) Liikunta ja oppiminen. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Pehkonen (1999) Liikuntataitojen oppiminen ja opettaminen, s. 46-73 ja 144-228. Jyväskylä: Liikuntakasvatuksen laitos ja Liikuntakasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskus.
 
Oheiskirjallisuus 

 

 

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä