Opintojakso

Hae opetus/tentit
UYLE0343 Esihistoria, antiikin ja keskiajan taide, 4 op 
Koodi UYLE0343  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Esihistoria, antiikin ja keskiajan taide  Lyhenne Esihistoria, an 
Laajuus4 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0030 Taidehistoria 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Tuija Hautala-Hirvioja 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Milicua  Maailmantaiteen kirjasto   1996  - Saatavuus
     Sarajas-Korte  Ars Suomen taide   1987  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa länsimaisen taiteen varhaisvaiheen taidetta ja arkkitehtuuria
- arvioida ja analysoida keskeisiä kehityspiirteitä suhteessa ajalliseen, historialliseen, kulttuuriseen ja uskonnollis-aatteelliseen viitekehykseen
- tarkastella keskeisiä kehityspiirteitä ja ilmiöitä Suomen esihistorian ja keskiajan taiteessa

 
Sisältö 

Perustiedot länsimaisen taiteen varhaisvaiheista, keskeisistä kehitysilmiöistä ja niiden ilmenemisestä Suomen taiteessa.

 
Toteutus ja työmuodot 

Opetus jakaantuu kontaktiopetukseen (2-3 op) kirjallisuusosaan (1 op). Luennot, opetuskeskustelut, ryhmätyöt yht. 24 h, itsenäistä työskentelyä yht. 30 h

 
Vaadittavat suoritukset 

Ilmoitetaan luentojen yhteydessä

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Milicua (1996) Maailmantaiteen kirjasto, Varhainen taide s. 10-110 (1 op), s. 114-254 (1 op); Kreikan ja Rooman taide s. 62-225 (1 op), s. 260-386 (1 op)

Sarajas-Korte, Salme   (1987) Ars Suomen taide , osa 1: s. 29-115 (1op), s. 116-179 (1 op), s. 184-267 (1 op)

 
Arviointi 

5-1 / uusittava

 
Ajankohta 

2.periodi

 
Vastuuhenkilö 

Taide- ja kulttuuriopinnot/Tuija Hautala-Hirvioja

 
Pakollisuus 

Pakollinen taidehistorian sivuaineopiskelijoille.

Valinnainen kuvataidekasvatuksen opiskelijoille.

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Esihistoria, antiikin ja keskiajan taide  Luentokurssi  Tuija Hautala-Hirvioja 
04.11.21to 16.15-20.00
09.11.21ti 16.15-20.00
16.11.21ti 16.15-20.00
18.11.21to 16.15-20.00
24.11.21ke 16.15-20.00
25.11.21to 16.15-20.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä