Study module

Show study events
LAPE0000 Basic Studies in Subjects to be taught at school, 60 ECTS cr. / 35 Cr. 
Code LAPE0000  Validity 01.01.1950 -
Name Basic Studies in Subjects to be taught at school  Abbreviation Basic Studies i 
Credits60 ECTS cr. / 35 Cr.  Date of expiry  
TypeOpettajan monialaiset opinnot Subject0 Undefined 
ClassStudy block  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
Organisation Faculty of Education 

Description
Contents 

LAPE0011 Monialaisten opintojen perusteet (4 op)
LAPE2101 Ohjattu pedagoginen harjoittelu (3 op)
LAPE0301 Elämänkatsomustieto (2 op) tai
LAPE1103 Uskonto (2 op)
LAPE0401 Historian ja yhteiskuntaopin didkatiikka (4 op)
LAPE0501 Kuvataide (5 op)
LAPE0601 Liikunta (5 op)
LAPE0810 Musiikki (5 op)
LAPE1211 Luonnontieteen oppimisen ja opettamisen perusteet (2 op)
LAPE1204 Maantieto ja biologia (3 op)
LAPE1512 Äidinkieli ja kirjallisuus (7 op)
LAPE0721 Matematiikkakuvan kehittäminen (4 op)
LAPE0722 Matemaattisen ajattelun kehittyminen (3 op)
LAPE1411 Fysiikka ja kemia (3 op)
LAPE1622 Vieraiden kielten didaktiikka: englanti, ruotsi (4 op)
LAPE1920 Monimateriaalinen käsityö (6 op)

 


Current and upcoming courses
No teaching

Upcoming exams
No exams.