Opintojakso

Hae opetus/tentit
TVTO0108 Simulaatiopedagogiikka, 4 op 
Koodi TVTO0108  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Simulaatiopedagogiikka  Lyhenne Simulaatiopedag 
Laajuus4 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0066 Tieto- ja viestintätekniikka 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Päivi Rasi 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Keskitalo, T.  Developing a pedagogical model for simulation-based healthcare education  2015  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Kurssin jälkeen opiskelija osaa:

  • Hyödyntää simulaatioita opetuksessa ja oppimisessa
  • Perustella ja soveltaa oppimisteoreettista tietoa opintojakson tuotoksiin
  • Mallintaa oppimisprosesseja, joissa hyödynnetään simulaatioita eri tavoin
  • Hyödyntää digitaalisia teknologioita ja muita sovelluksia opetuksen ja oppimisen suunnittelussa
 
Sisältö 

Kurssilla opiskelija tutustuu simulaatio-käsitteeseen ja menetelmiin sekä erilaisiin teknologioita hyödyntäviin simulaatioihin. Opiskelijat oppivat hyödyntämään myös simulaatioita ja draamaa opetuksen resurssina. Kurssin aikana opiskelijat perehtyvät simulaatiomenetelmiin ja niiden hyödyntämiseen eri kouluasteilla sekä simulaatioita hyödyntävien oppimisprosessien suunnitteluun.

 
Toteutus ja työmuodot 

Opintojakso toteutetaan yhteisöllisen oppimisen menetelmään pohjautuen.

Kurssiin sisältyy lähiopetusta (16 h) ja yhteisöllistä työskentelyä (98 h).

Yhteisöllinen opiskelu muodostuu projektin suunnittelusta, raportoinnista ja yhteisöllisestä vertaisarvioinnista, jossa hyödynnetään teoreettista osaamista.

Lähiopetus 1 op

Yhteisöllinen tutkimusprojekti 3 op

 
Vaadittavat suoritukset 

Projektin suunnittelu, raportointi ja vertaisarviointi

Sitoutuminen itsenäiseen, yhteisölliseen ja vastuulliseen työskentelyyn

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Keskitalo, T. (2015). Developing a pedagogical model for simulation-based healthcare education. Rovaniemi: Lapland University Press.

Lisäksi lähiopetuksessa ilmoitettavat artikkelit ja muut materiaalit.

 
Arviointi 

Hyväksytty/hylätty

 
Ajankohta 

3. periodi

 
Vastuuhenkilö 

Heli Ruokamo

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Pakollisuus 

Sivuaine

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ei ilmoittautumista Simulaatiot oppimisen tukena  Luentokurssi  Heli Ruokamo 
15.03.22ti 09.00-13.00
17.03.22to 09.00-13.00
29.03.22ti 09.00-13.00
31.03.22to 09.00-13.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä