Study module

Show study events
TVTO0108 Simulationpedagogy, 4 ECTS cr. 
Code TVTO0108  Validity 01.01.1950 -
Name Simulationpedagogy  Abbreviation Simulationpedag 
Credits4 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeBasic studies Subject0066 Information and Communication Tecnology 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Education 

Teachers
Name
Päivi Rasi 

General learning material of the study object:
Author Title Year Obligatory Availability
     Keskitalo, T.  Developing a pedagogical model for simulation-based healthcare education  2015  - Availability


Description
Aim 

Kurssin jälkeen opiskelija osaa:

  • Hyödyntää simulaatioita opetuksessa ja oppimisessa
  • Perustella ja soveltaa oppimisteoreettista tietoa opintojakson tuotoksiin
  • Mallintaa oppimisprosesseja, joissa hyödynnetään simulaatioita eri tavoin
  • Hyödyntää digitaalisia teknologioita ja muita sovelluksia opetuksen ja oppimisen suunnittelussa
 
Contents 

Kurssilla opiskelija tutustuu simulaatio-käsitteeseen ja menetelmiin sekä erilaisiin teknologioita hyödyntäviin simulaatioihin. Opiskelijat oppivat hyödyntämään myös simulaatioita ja draamaa opetuksen resurssina. Kurssin aikana opiskelijat perehtyvät simulaatiomenetelmiin ja niiden hyödyntämiseen eri kouluasteilla sekä simulaatioita hyödyntävien oppimisprosessien suunnitteluun.

 
Methods 

Opintojakso toteutetaan yhteisöllisen oppimisen menetelmään pohjautuen.

Kurssiin sisältyy lähiopetusta (16 h) ja yhteisöllistä työskentelyä (98 h).

Yhteisöllinen opiskelu muodostuu projektin suunnittelusta, raportoinnista ja yhteisöllisestä vertaisarvioinnista, jossa hyödynnetään teoreettista osaamista.

Lähiopetus 1 op

Yhteisöllinen tutkimusprojekti 3 op

 
Requirements 

Projektin suunnittelu, raportointi ja vertaisarviointi

Sitoutuminen itsenäiseen, yhteisölliseen ja vastuulliseen työskentelyyn

 
More literature information and extra material 

Keskitalo, T. (2015). Developing a pedagogical model for simulation-based healthcare education. Rovaniemi: Lapland University Press.

Lisäksi lähiopetuksessa ilmoitettavat artikkelit ja muut materiaalit.

 
Evaluation 

Hyväksytty/hylätty

 
Timing 

3. periodi

 
Tutor 

Heli Ruokamo

 
Language of instruction 

Suomi

 
Compulsory 

Sivuaine

 


Current and upcoming courses
Functions Name Type ECTS cr. Teacher Schedule
Registration not required. Simulation pedagogy  Lecture course  Heli Ruokamo 
15.03.22tue 09.00-13.00
17.03.22thu 09.00-13.00
29.03.22tue 09.00-13.00
31.03.22thu 09.00-13.00

Upcoming exams
No exams.