Opintojakso

Hae opetus/tentit
XSAK0232 Konversationskurs: Leben in Deutschland (CEFR B1-B2), 2 op 
Koodi XSAK0232  Voimassaolo 01.08.2018 - 31.07.2020
Nimi Konversationskurs: Leben in Deutschland (CEFR B1-B2)  Lyhenne Konversationsku 
Laajuus2 op  Vanhenemisaika  
TyyppiKieliopinnot Oppiaine0007 Saksan kieli 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kielikeskus 

Kuvaus:
Tavoite 

Kurssin suoritettuaan opiskelija pystyy
1. esittämään ja ymmärtämään kysymyksiä, sekä vastaamaan niihin kulttuurisesti sopivalla tavalla
2. kommunikoimaan yksinkertaisissa sosiaalisissa tilanteissa kohdemaan edustajan kanssa ja ratkomaan puutteellisesta sanavarastosta syntyneitä ongelmia
3. esittämään spontaanisesti omia mielipiteitä.

 
Sisältö 

Kurssin tarkoitus on valmentaa osallistujiaan ulkomaan vaihtoa/harjoittelua varten. Kurssin pääpaino on suullisissa harjoituksissa parityöskentelynä ja pienryhmissä. Osallistujat tutustuvat strategioihin, ratkovat viestinnällisiä ongelmia ja tutustuvat puhekulttuuriin. Lisäksi osallistujat seuraavat kurssin aikana uutislähetyksiä maasta, johon aikovat lähteä vaihtoon tai harjoitteluun.

 
Edeltävät opinnot 

Lukio tai vastaavat opinnot (esim. XSAK0001 Saksa 1 - XSAK0004 Saksa 4). Myös saksan kertauskurssi XSAK0221 German: Grammar Repetition sekä TSAK0201 German: Reading Comprehension ja TSAK0206 German: Project and Networking Skills on suositeltava käydä pikemmin ennen tätä kurssia kuin sen jälkeen.

 
Toteutus ja työmuodot 

Keskusteluharjoituksia pari- ja ryhmätyönä 24 t.

 
Vaadittavat suoritukset 

Pari- ja pienryhmäharjoituksia. Säännöllinen, aktiivinen osallistuminen.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Opetusmateriaalit jaetaan tunneilla.

 
Arviointi 

5-1/hylätty

 
Ajankohta 

Kevätlukukausi

 
Vastuuhenkilö 

Peter Sippel

 
Opetuskieli 

Saksa

 
Pakollisuus 

Valinnainen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä