Opintojakso

Hae opetus/tentit
TSAA0201 Saamen tekstin ymmärtäminen (CEFR B1), 3 op 
Koodi TSAA0201  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Saamen tekstin ymmärtäminen (CEFR B1)  Lyhenne Saamen tekstin 
Laajuus3 op  Vanhenemisaika  
TyyppiKieliopinnot Oppiaine0040 Saamen kieli 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kielikeskus 

Kuvaus:
Tavoite 

Kurssin suoritettuaan opiskelija pystyy
1. lukemaan opiskeluaiheeseensa liittyviä tekstejä
2. kehittämään omaa tekstinymmärtämistaitoaan sujuvaksi ilman ohjausta
3. pystyy ratkaisemaan tekstin ymmärtämisen ongelmat oikeita lukutekniikoita käyttäen
4. saavuttamaan vähintään B1-tason kirjallisen taidon eurooppalaisen viitekehyksen kuusiportaisen taitotasoasteikon mukaan.

 
Sisältö 

Kurssin pääpaino on lukutekniikassa ja lauseanalyysissä. Lisäksi osallistujat tutustuvat aihepiirin sanastoon ja kulttuuriin. Kurssin tekstit valitaan opiskelijoiden pääaineiden mukaan.

 
Edeltävät opinnot 

Lukion oppimäärä tai vastaavat opinnot.

 
Toteutus ja työmuodot 

Ohjausta lukutekniikassa, teksti- ja rakenneharjoituksia, lukemista 36 t.

 
Vaadittavat suoritukset 

Kurssin suorittaminen edellyttää säännöllistä läsnäoloa ja aktiivista osallistumista harjoitustehtäviin.

 
Arviointi 

Hyväksytty/hylätty

 
Ajankohta 

Syys- tai kevätlukukausi

 
Kohderyhmä 

3. tai 4. opintovuosi

 
Vastuuhenkilö 

Kielikeskus

 
Opetuskieli 

Suomi
Saame

 
Pakollisuus 

Pakollinen matkailututkimuksen opiskelijoille, jotka ottavat II vieraaksi kieleksi saamen.

 
Lisätiedot 

Vaihtoehtoiset opintojaksot:
TSAK0201 German: Reading Comprehension (CEFR B1)
TRAN0201 French: Reading Comprehension (CEFR B1)
TVEN0201 Venäjän tekstin ymmärtäminen (CEFR B1)
TESP0201 Spanish: Reading Comprehension (CEFR B1)
TSAA0201 Saamen tekstin ymmärtäminen (CEFR B1)

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä