Study module

Show study events
UYLE0305 Modern and Contemporary Art, 5 ECTS cr. 
Code UYLE0305  Validity 01.01.1950 -
Name Modern and Contemporary Art  Abbreviation Modern and Cont 
Credits5 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeBasic studies Subject0030 Art History 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Art and Design 

Teachers
Name
Tuija Hautala-Hirvioja 

General learning material of the study object:
Author Title Year Obligatory Availability
The minimum extent of the exam is 2 cr (1 whole book = 2 cr, unless mentioned otherwise).
     Dempsey, Amy   Moderni taide   2003  - Availability
     Von Bonsdorff, Bengt  Suomen taiteen historia keskiajalta nykyaikaan  1998  - Availability
     Sarajas-Korte  Ars Suomen taide   1990  - Availability
     Sarajas-Korte  Ars Suomen taide  1990  - Availability
     Honour, Hugh   Maailman taiteen historia   1997  - Availability


Description
Aim 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa länsimaisen modernin arkkitehtuurin, muotoilun ja taiteen sekä nykytaiteen tyylejä ja ilmiöitä
- selittää länsimaisen modernin arkkitehtuurin, muotoilun ja taiteen sekä nykytaiteen taustatekijöitä
- tunnistaa länsimaisen modernin arkkitehtuurin, muotoilun ja taiteen sekä nykytaiteen tyylejä ja ilmiöitä Suomen taiteessa

 
Contents 

Perustiedot länsimaisen modernin ja nykytaiteen taustoista, ilmiöistä ja tyyleistä sekä niiden ilmenemisestä Suomen taiteessa.

 
Methods 

Luennot: Kuvataide 5 op (24-32 h, Tuija Hautala-Hirvioja) tai/ja kirjatentti (vähimmäissuoritus 2 op kerrallaan).
Itsenäinen työskentely yht. 141 h.

 
Requirements 

Luentotentti / essee / oppimispäiväkirja / tulkintaharjoitus
Kirjallisuustentti tai korvaavat luennot

 
More literature information and extra material 

Kuvataide
Dempsey, Amy (2003) Moderni taide (2 op) 
von Bonsdorff, Bengt (1998) Suomen taiteen historia keskiajalta nykyaikaan, luvut 13-21 (1 op) 
Sarajas-Korte, Salme  (1990) Ars Suomen taide, osa 5, s. 60-83 ja s. 245-270 (1 op)
Sarajas-Korte, Salme  (1990) Ars Suomen taide, osa 6, s. 77-112 ja 181-234) (1 op)
Honour, Hugh & Fleming, John (1997 tai uudempi) Maailman taiteen historia (luvut 19, 20, 21 ja 22) (2 op)

 
Evaluation 

5-1 / Uusittava

 
Timing 

3. periodi

 
Tutor 

Taide- ja kulttuuriopinnot, Tuija Hautala-Hirvioja.

 
Language of instruction 

Suomi/Finnish

 
Compulsory 

Pakollinen taidehistorian sivuaineopiskelijoille.

Valinnainen kuvataidekasvatuksen opiskelijoille.

 


Current and upcoming courses
Functions Name Type ECTS cr. Teacher Schedule
Registration Modern and Contemporary Art  Lecture course  Tuija Hautala-Hirvioja 
08.01.20wed 16.15-20.00
09.01.20thu 16.15-20.00
10.01.20fri 16.15-20.00
13.01.20mon 16.15-20.00
27.01.20mon 16.15-20.00
28.01.20tue 16.15-20.00
30.01.20thu 16.15-20.00

Upcoming exams
Functions Name Type ECTS cr. Teacher Schedule
Reg. time is off. Modern and Contemporary Art  General Examination  Tuija Hautala-Hirvioja 
24.10.19thu 12.00-16.00
Reg. time is off. Modern and Contemporary Art  General Examination  Tuija Hautala-Hirvioja 
21.11.19thu 12.00-16.00
Reg. time is off. Modern and Contemporary Art  General Examination  Tuija Hautala-Hirvioja 
12.12.19thu 12.00-16.00
Reg. time not started Modern and Contemporary Art  General Examination  Tuija Hautala-Hirvioja 
23.01.20thu 12.00-16.00
Reg. time not started Modern and Contemporary Art  General Examination  Tuija Hautala-Hirvioja 
20.02.20thu 12.00-16.00
Reg. time not started Modern and Contemporary Art  General Examination  Tuija Hautala-Hirvioja 
19.03.20thu 12.00-16.00
Reg. time not started Modern and Contemporary Art  General Examination  Tuija Hautala-Hirvioja 
23.04.20thu 12.00-16.00
Reg. time not started Modern and Contemporary Art  General Examination  Tuija Hautala-Hirvioja 
21.05.20thu 12.00-16.00
Reg. time not started Modern and Contemporary Art  General Examination  Tuija Hautala-Hirvioja 
18.06.20thu 12.00-16.00
Reg. time not started Modern and Contemporary Art  General Examination  Tuija Hautala-Hirvioja 
06.08.20thu 12.00-16.00
Reg. time not started Modern and Contemporary Art  General Examination  Tuija Hautala-Hirvioja 
27.08.20thu 12.00-16.00