Opintojakso

Hae opetus/tentit
UKUV1800 Kuvataiteen aineopinnot sivuaine, 35 op 
Koodi UKUV1800  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Kuvataiteen aineopinnot sivuaine  Lyhenne Kuvataiteen ain 
Laajuus35 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0150 Kuvataide 
LajiKokonaisuus  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Tavoite 

Kuvataiteen perus- ja aineopinnot ovat taiteiden tiedekunnan ja muiden tiedekuntien opiskelijoille tarkoitettu sivuaine. Kuvataidekasvatuksen perusopiskelijoilla kuvataiteen perusopinnot 25 op sisältyvät pääaineen opintoihin. Muilla taiteiden tiedekunnan koulutusohjelmien perusopiskelijoilla osa perusopinnoista kuuluu koulutusohjelman pakollisiin opintoihin. He täydentävät kuvataiteen perusopinnot puuttuvilla kursseilla. Kuvataiteen aineopintoihin valitaan vuosittain 15 opiskelijaa portfolion ja haastattelun perusteella. Aineopintoihin haetaan keväällä, hakuajasta tiedotetaan erikseen opiskelijalistoilla. Yksittäisiä kuvataiteen aineopintojen kursseja on mahdollista suorittaa, mikäli opetusryhmissä on tilaa. Ilmoittautumisessa annetaan kuitenkin etusija sivuainekokonaisuuden suorittajille. Kurssien suorittaminen avoimen yliopiston opintoryhmissä on mahdollista, jos niissä on tilaa.

 
Sisältö 

UKUV1800 Kuvataiteen aineopinnot 35 op

Aineopintokokonaisuuteen kuuluu kaksi valinnaista työpajakurssia, yhteensä 14 op
Opiskelija valitsee kaksi kurssia seuraavista työpajoista. Kaikkia kursseja ei järjestetä joka vuosi.
UKUV0622 Tila ja taide -työpaja 7 op
UKUV0623 Grafiikan työpaja 7 op
UKUV0624 Maalauksen työpaja 7 op
UKUV0625 Piirustuksen työpaja 7 op
UKUV0626 Valokuvauksen työpaja 7 op
UKUV0918 Elävän mallin veistäminen 7 op
Kaikille yhteiset opinnot 21 op
UKUV0621 Taiteellinen ajattelu ja ilmaisu 16 op
UKUV0915 Ekskursio: Taide ja julkinen tila sekä ajankohtaisia näyttelyitä 2 op
UKUV0931 Estetiikka 3 op

 

 
Vastuuhenkilö 

Taide- ja kulttuuriopinnot, Jaana Erkkilä-Hill

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä