Study module

Show study events
UKUV1800 Subject Studies in Visual Art, 35 ECTS cr. 
Code UKUV1800  Validity 01.01.1950 -
Name Subject Studies in Visual Art  Abbreviation Subject Studies 
Credits35 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeSubject studies Subject0150 Art 
ClassStudy block  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
Organisation Faculty of Art and Design 

Description
Aim 

Kuvataiteen perus- ja aineopinnot ovat taiteiden tiedekunnan ja muiden tiedekuntien opiskelijoille tarkoitettu sivuaine. Kuvataidekasvatuksen perusopiskelijoilla kuvataiteen perusopinnot 25 op sisältyvät pääaineen opintoihin. Muilla taiteiden tiedekunnan koulutusohjelmien perusopiskelijoilla osa perusopinnoista kuuluu koulutusohjelman pakollisiin opintoihin. He täydentävät kuvataiteen perusopinnot puuttuvilla kursseilla. Kuvataiteen aineopintoihin valitaan vuosittain 15 opiskelijaa portfolion ja haastattelun perusteella. Aineopintoihin haetaan keväällä, hakuajasta tiedotetaan erikseen opiskelijalistoilla. Yksittäisiä kuvataiteen aineopintojen kursseja on mahdollista suorittaa, mikäli opetusryhmissä on tilaa. Ilmoittautumisessa annetaan kuitenkin etusija sivuainekokonaisuuden suorittajille. Kurssien suorittaminen avoimen yliopiston opintoryhmissä on mahdollista, jos niissä on tilaa.

 
Contents 

UKUV1800 Kuvataiteen aineopinnot 35 op

Aineopintokokonaisuuteen kuuluu kaksi valinnaista työpajakurssia, yhteensä 14 op
Opiskelija valitsee kaksi kurssia seuraavista työpajoista. Kaikkia kursseja ei järjestetä joka vuosi.
UKUV0622 Tila ja taide -työpaja 7 op
UKUV0623 Grafiikan työpaja 7 op
UKUV0624 Maalauksen työpaja 7 op
UKUV0625 Piirustuksen työpaja 7 op
UKUV0626 Valokuvauksen työpaja 7 op
UKUV0918 Elävän mallin veistäminen 7 op
Kaikille yhteiset opinnot 21 op
UKUV0621 Taiteellinen ajattelu ja ilmaisu 16 op
UKUV0915 Ekskursio: Taide ja julkinen tila sekä ajankohtaisia näyttelyitä 2 op
UKUV0931 Estetiikka 3 op

 

 
Tutor 

Taide- ja kulttuuriopinnot, Jaana Erkkilä-Hill

 


Current and upcoming courses
No teaching

Upcoming exams
No exams.