Opintojakso

Hae opetus/tentit
UYLE1600 Taidehistorian syventävät opinnot, sivuaine, 60 op 
Koodi UYLE1600  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Taidehistorian syventävät opinnot, sivuaine  Lyhenne Taidehistorian 
Laajuus60 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0030 Taidehistoria 
LajiKokonaisuus  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Tavoite 

Taidehistorian syventävien sivuaineopintojen suorittamisen edellytyksenä on aineopintojen (35 op) suorittaminen vähintään hyvin tiedoin. Lisäksi opiskelija on perehtynyt kahteen kuvataiteen, mediataiteen tai taideteollisen alan tekniikkaan käytännössä.
Opiskelija syventää tietojaan taidehistorian metodologiasta, perehtyy alan tutkimuskirjallisuuteen ja käytäntöön sekä osallistuu vähintään kaksi lukukautta kestävään seminaariin ja tekee itsenäisen tutkielman. Seminaarien ja luentojen ajankohdista yms. ilmoitetaan erikseen WebOodissa ja taidehistorian ilmoitustaululla.

 
Sisältö 

UYLE0320 Taidehistorian menetelmät 10 op
UYLE0321 Taidehistorian käytäntö I 5 op
UYLE0322 Taidehistorian käytäntö II 5 op
UYLE0323 Taidehistorian kirjallisuus 10 op
UYLE0324 Syventävien opintojen seminaari 10 op
UYLE0325 Tutkielma 20 op

 
Vastuuhenkilö 

Taide- ja kulttuuriopinnot, Tuija Hautala-Hirvioja

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä