Study module

Show study events
UYLE1600 Advanced Studies in History of Art, 60 ECTS cr. 
Code UYLE1600  Validity 01.01.1950 -
Name Advanced Studies in History of Art  Abbreviation Advanced Studie 
Credits60 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeAdvanced studies Subject0030 Art History 
ClassStudy block  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
Organisation Faculty of Art and Design 

Description
Aim 

Taidehistorian syventävien sivuaineopintojen suorittamisen edellytyksenä on aineopintojen (35 op) suorittaminen vähintään hyvin tiedoin. Lisäksi opiskelija on perehtynyt kahteen kuvataiteen, mediataiteen tai taideteollisen alan tekniikkaan käytännössä.
Opiskelija syventää tietojaan taidehistorian metodologiasta, perehtyy alan tutkimuskirjallisuuteen ja käytäntöön sekä osallistuu vähintään kaksi lukukautta kestävään seminaariin ja tekee itsenäisen tutkielman. Seminaarien ja luentojen ajankohdista yms. ilmoitetaan erikseen WebOodissa ja taidehistorian ilmoitustaululla.

 
Contents 

UYLE0320 Taidehistorian menetelmät 10 op
UYLE0321 Taidehistorian käytäntö I 5 op
UYLE0322 Taidehistorian käytäntö II 5 op
UYLE0323 Taidehistorian kirjallisuus 10 op
UYLE0324 Syventävien opintojen seminaari 10 op
UYLE0325 Tutkielma 20 op

 
Tutor 

Taide- ja kulttuuriopinnot, Tuija Hautala-Hirvioja

 


Current and upcoming courses
No teaching

Upcoming exams
No exams.