Opintojakso

Hae opetus/tentit
UKUV0931 Estetiikka, 3 op / 2 ov 
Koodi UKUV0931  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Estetiikka  Lyhenne Estetiikka 
Laajuus3 op / 2 ov  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0150 Kuvataide 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- tarkastella taiteen, yhteiskunnan ja arjen ilmiöitä historiallisen estetiikan kautta
- ymmärtää ja soveltaa estetiikan peruskäsitteistöä ja kysymyksenasetteluja

 
Sisältö 

Estetiikan historian esittely ja kriittinen näkökulma. Estetiikan peruskäsitteistö ja estetiikan problematiikka; estetiikan ja taiteen suhde.

 
Vaadittavat suoritukset 

Luennot 21 h, essee tai luentopäiväkirja (3 op).

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Sovitaan tentaattorin kanssa.

 
Arviointi 

5-1/hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Taide- ja kulttuuriopinnot, Kalle Lampela

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Pakollisuus 

Pakollinen kuvataiteen aineopinnot suorittaville

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä