Study module

Show study events
UKUV0931 Aesthetic, 3 ECTS cr. / 2 Cr. 
Code UKUV0931  Validity 01.01.1950 -
Name Aesthetic  Abbreviation Aesthetic 
Credits3 ECTS cr. / 2 Cr.  Date of expiry  
TypeSubject studies Subject0150 Art 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Art and Design 

Description
Aim 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- tarkastella taiteen, yhteiskunnan ja arjen ilmiöitä historiallisen estetiikan kautta
- ymmärtää ja soveltaa estetiikan peruskäsitteistöä ja kysymyksenasetteluja

 
Contents 

Estetiikan historian esittely ja kriittinen näkökulma. Estetiikan peruskäsitteistö ja estetiikan problematiikka; estetiikan ja taiteen suhde.

 
Requirements 

Luennot 21 h, essee tai luentopäiväkirja (3 op).

 
More literature information and extra material 

Sovitaan tentaattorin kanssa.

 
Evaluation 

5-1/hylätty

 
Tutor 

Taide- ja kulttuuriopinnot, Kalle Lampela

 
Language of instruction 

Suomi

 
Compulsory 

Pakollinen kuvataiteen aineopinnot suorittaville

 


Current and upcoming courses
No teaching

Upcoming exams
No exams.