Opintojakso

Hae opetus/tentit
UKUV0210 Värioppi, 3 op 
Koodi UKUV0210  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Värioppi  Lyhenne Värioppi 
Laajuus3 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0061 Kuvataidekasvatus 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- väriopin peruskäsitteet
- kuvailla eri väriteorioita ja niiden eroja
- käyttää värejä luovasti ja ymmärtää värin suhteellisuuden

 
Sisältö 

Väri-ilmiöiden tutkiminen erilaisten teorioiden pohjalta. Värien sekoitusharjoituksia, erilaisia väririnnastuksia. Värin käyttäminen tilassa ja erilaisissa valaistuksissa.

 
Toteutus ja työmuodot 

Luennot 7 h, harjoitukset 24 h, itsenäinen työskentely 50 h. Kurssi toteutetaan kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa intensiivikurssina yhteistoiminnallista oppimista mallintaen.

 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoitustehtävien hyväksytty suorittaminen.

 
Oheiskirjallisuus 

Albers, Josef: Värien vuorovaikutus, 1991
Arnkil, Harald: Värit havaintojen maailmassa, 2007
Ball, Philip: Kirkas maa, miten värit syntyivät, 2003
Brusatin, Manlio: Värien historia, 1996
Finlay, Victoria: Värimatka, 2004
Gage, John:Colour and Meaning, 1999
Itten, Johannes: Värit taiteessa, 1989
Rihlama, S.: Värioppi, 1985

 
Arviointi 

5-1/hylätty. Portfolioarviointi.

 
Ajankohta 

1. tai 2. periodi

 
Kohderyhmä 

1. opintovuosi

 
Vastuuhenkilö 

Timo Jokela

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Pakollisuus 

Pakollinen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Värioppi/kuvataidekasvatus  Luentokurssi  Timo Jokela,
Annamari Manninen 
03.11.21ke 09.00-17.00
04.11.21to 09.00-17.00
05.11.21pe 09.00-17.00
08.11.21ma 09.00-17.00
09.11.21ti 09.00-17.00
10.11.21ke 09.00-17.00
11.11.21to 09.00-17.00
12.11.21pe 09.00-17.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä