Opintojakso

Hae opetus/tentit
UYLE0315 Ulkoeurooppalainen taide, 4-8 op 
Koodi UYLE0315  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Ulkoeurooppalainen taide  Lyhenne Ulkoeurooppalai 
Laajuus4-8 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0030 Taidehistoria 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Maija Mäkikalli 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Honour, Hugh   Maailman taiteen historia   1997  - Saatavuus
     Fisher, Robert E.   Art of Tibet   1997  - Saatavuus
     Lee, Sherman E.   History of Far Eastern art   1997  - Saatavuus
     Stanley-Baker, Joan   Japanese art   1984  - Saatavuus
     Tregear, Mary   Chinese art   1980  - Saatavuus
     Willett, Frank   African art an introduction   1993  - Saatavuus
     Craven, Roy C.   Indian art a concise history   1997  - Saatavuus
     Fisher, Robert E.   Buddhist art and architecture   1993  - Saatavuus
     Hillenbrand, Robert   Islamic art and architecture   1999  - Saatavuus
     Moilanen, Irene.   Last of the great masters. Woodcarving traditions in Myanmar Past and Present  1995  - Saatavuus
     Törmä, Minna.   Landscape experience as visual narrative : Northern Song Dynasty landscape handscrolls in the Li Cheng-Yan Wengui tradition / Minna Törmä.   2002  - Saatavuus
     Valjakka, Minna.   Many faces of Mao Zedong, Minna Valjakka.   2011  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
-tunnistaa erilaisia esteettisiä näkemyksiä eri kulttuureissa
-tunnistaa toiseuden tulkitessaan itselleen vieraiden kulttuurien tuotteita
-ymmärtää kulttuurin menneisyyden osana nykyisyyttä

 
Sisältö 

Opiskelija tutustuu Euroopan ulkopuoliseen taiteeseen.

 
Toteutus ja työmuodot 

Esseet, luennot, luentosarjat, opintomatkat, seminaarit

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Honour, Hugh & Flaming, John (1997 tai uudempi) Maailman taiteen historia (luvut 6,8,12,16 ja 18)
Fisher, Robert E. (1997) Art of Tibet
Lee, Sherman E. (1997) History of Far Eastern Art (3 op)
Stanley-Baker, Joan (1984) Japanese Art
Tregear, Mary (1980) Chinese Art
Willett, Frank (1993) African Art. An Introduction
Craven, Roy C. (1997) Indian art a concise history
Fisher, Robert E. (1993) Buddhist art and architecture
Hillenbrand, Robert (1999) Islamic art and architecture
Kervanto-Nevanlinna, Anja (1996) Interpreting Nairobi. The Cultural Study of Built Forms
Moilanen, Irene (1996) Last of the Great Masters. Woodworking Traditions in Myanmar Past and Present
Törmä, Minna(2002) Landscape Experience as Visual Narrative
Valjakka, Minna (2011) Many Faces of Mao Zedong

 
Arviointi 

5-1/uusittava

 
Vastuuhenkilö 

Taide- ja kulttuuriopinnot, Maija Mäkikalli

 
Opetuskieli 

Suomi/Finnish

 
Pakollisuus 

Vaihtoehtoinen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Ulkoeurooppalainen taide  Yleinen tentti  Maija Mäkikalli 
24.10.19to 12.00-16.00
ilmoittautumisaika on päättynyt Ulkoeurooppalainen taide  Yleinen tentti  Maija Mäkikalli 
21.11.19to 12.00-16.00
ilmoittautumisaika on päättynyt Ulkoeurooppalainen taide  Yleinen tentti  Maija Mäkikalli 
12.12.19to 12.00-16.00
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Ulkoeurooppalainen taide  Yleinen tentti  Maija Mäkikalli 
23.01.20to 12.00-16.00
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Ulkoeurooppalainen taide  Yleinen tentti  Maija Mäkikalli 
20.02.20to 12.00-16.00
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Ulkoeurooppalainen taide  Yleinen tentti  Maija Mäkikalli 
19.03.20to 12.00-16.00
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Ulkoeurooppalainen taide  Yleinen tentti  Maija Mäkikalli 
23.04.20to 12.00-16.00
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Ulkoeurooppalainen taide  Yleinen tentti  Maija Mäkikalli 
21.05.20to 12.00-16.00
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Ulkoeurooppalainen taide  Yleinen tentti  Maija Mäkikalli 
18.06.20to 12.00-16.00
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Ulkoeurooppalainen taide  Yleinen tentti  Maija Mäkikalli 
06.08.20to 12.00-16.00
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Ulkoeurooppalainen taide  Yleinen tentti  Maija Mäkikalli 
27.08.20to 12.00-16.00