Opintojakso

Hae opetus/tentit
UYTY1100 Community Art and Environment Studies, 25 op / 15 ov 
Koodi UYTY1100  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Community Art and Environment Studies  Lyhenne Community Art a 
Laajuus25 op / 15 ov  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0154 Ympäristö, taide ja yhteisö 
LajiKokonaisuus  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Sisältö 

Yhteisö, taide ja ympäristö -sivuaine  
Nykytaiteessa yhteisö- ja paikkasidonnaiset ja dialogiset menetelmät ovat yleistyneet. Ympäristö, taide ja yhteisö -sivuaine antaa valmiuksia niiden käyttöön yhteiskunnan eri sektoreilla. Sivuaine koostuu työpajaopinnoista, opintojen sisältöä koskevista teoriaopinnoista sekä projektiopinnoista, joissa opiskelijoille on mahdollisuus syventää omaa taiteellista ilmaisuaan ympäristöä- ja yhteisötaiteessa sekä osallistua työelämälähtöisiin kehittämishankkeisiin.  

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- toimia taiteilijana vuorovaikutteisissa ja yhteistoiminnallissa prosesseissa
- suunnitella ja toteuttaa paikkasidonnaisia taideprojekteja ja -produktioita
- huomioida kestävän kehityksen ulottuvuudet taiteellisessa toiminnassa
- hyödyntää ympäristö- ja yhteisötaiteen historiaa, teorioita ja ajankohtaisia tutkimuksia.

Compulsary courses 10 op

UYTY0107 Introduction Community, Art and Environment 4 cr

UYTY0108 Community, Art and Environment Project 6 op

Optional Art courses 8–10 op

UYTY0106 Space, Time and Place Workshop 3 op

UYTY0201 Fire Sculpture Workshop 2 op

UYTY0202 Winter Art in Community 2 op

UYTY0206 Environmental Art Workshop 2 op

UYTY0211 Art in a built environment 2 op
UYTY0212 Soveltava työpaja 2 op–4 op

UYTY0115 Art and Environment Design 2 op

UYTY0116 Socially-engaged Art 2 op


Optional courses 5–7 op

MAAD1102 Introduction to Arctic Cultures 5 op
UYTY0123 Vapaavalintainen tiedonalapohjainen opinto 2 op

or other suitable courses for example
UKUL1212 Sub-Cultures and Counter-Cultures 3 op
UKUL1108 Northern Cultural History 4 op
UKUL1219 Northern Cultures 3 op

 

 

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä