Opintojakso

Hae opetus/tentit
YMAR1103 Palvelujen markkinointi, 5 op 
Koodi YMAR1103  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Palvelujen markkinointi  Lyhenne Palvelujen mark 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0429 Markkinointi 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Ossi Vuorilampi 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kuvata palvelujen merkityksen liiketoiminnassa ja yhteiskunnassa
- selittää palvelujen markkinoinnin peruskäsitteet
- selittää laadun ja asiakassuhteiden merkityksen palveluissa
- kuvailla palvelujen suunnittelua ja palvelumuotoilua
- kuvailla palvelujen toimitusta, yhteistuottamista, kapasiteettijohtamista ja laadunvarmistusta.

 
Sisältö 

Palvelujen merkitys, asiakkaan odotukset, asiakaskokemus, palvelun laatu, suhdemarkkinointi, palvelustrategiat, palvelujen suunnittelu, palvelujen tuottaminen, palvelumaisema, palvelutyöntekijät, yhteistuottaminen, jakelukanavat, kapasitettijohtaminen, palveluvirheistä toipuminen, palvelujen hinnoittelu.

 
Toteutus ja työmuodot 

Luennot (30 h) sekä vapaaehtoinen luentoihin kytkeytyvä harjoitustyö, josta voi saada lisäpisteitä. Omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen.

 
Vaadittavat suoritukset 

Kirjallinen kuulustelu, jossa suoritetaan luennot ja molemmat kirjat.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Grönroos, Christian (2009 tai 2015) Palvelujen johtaminen ja markkinointi (luennoitsijan ilmoittamin osin).
Wilson, Alan ym. (2020) Services marketing: integrating customer focus across the firm, 4th European edition.

 
Arviointi 

Hylätty: Suoritus on puutteellinen tai virheellinen, tai sisältää huomattavia väärinkäsityksiä.

Välttävä ja tyydyttävä (1-2): Suoritus on suppea, pintapuolinen tai vastaa heikosti tehtävänantoa. Suorituksessa tyydytään luettelemaan asioita irrallisesti, tai käsitellään asioita yksipuolisesti. Suoritus voi sisältää virheitä tai epäselvyyksiä.

Hyvä ja kiitettävä (3-4): Suoritus vastaa tehtävänantoa, osoittaa ymmärtämistä sekä taitoa analysoida ja perustella. Olet muodostanut asiasta kokonaiskuvan, mutta siinä saattaa olla vähäisiä puutteita.

Erinomainen (5): Suorituksessa hahmotetaan laaja kokonaisuus ja tietoa osataan soveltaa moniulotteisesti tai sijoittaa eri konteksteihin. Suoritus osoittaa itsenäistä otetta ja oivallusta. Suoritus on ehjä kokonaisuus, joka sisältää perusteltua omaa ajattelua tai kriittistä pohdintaa. Vastaus on hyvin kirjoitettu tai toteutettu.

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ei ilmoittautumista Palvelujen markkinointi  Luentokurssi  Ossi Vuorilampi 
18.01.22ti 09.00-12.00
19.01.22ke 09.00-12.00
24.01.22ma 09.00-12.00
25.01.22ti 09.00-12.00
26.01.22ke 09.00-12.00
02.02.22ke 09.00-12.00
04.02.22pe 09.00-12.00
07.02.22ma 09.00-12.00
08.02.22ti 09.00-12.00
09.02.22ke 09.00-12.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä