Study module

Show study events
YMAR1103 Services Marketing, 5 ECTS cr. 
Code YMAR1103  Validity 01.01.1950 -
Name Services Marketing  Abbreviation Services Market 
Credits5 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeBasic studies Subject0429 Marketing 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Social Sciences 

Teachers
Name
Ossi Vuorilampi 

Description
Aim 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kuvata palvelujen merkityksen liiketoiminnassa ja yhteiskunnassa
- selittää palvelujen markkinoinnin peruskäsitteet
- selittää laadun ja asiakassuhteiden merkityksen palveluissa
- kuvailla palvelujen suunnittelua ja palvelumuotoilua
- kuvailla palvelujen toimitusta, yhteistuottamista, kapasiteettijohtamista ja laadunvarmistusta.

 
Contents 

Palvelujen merkitys, asiakkaan odotukset, asiakaskokemus, palvelun laatu, suhdemarkkinointi, palvelustrategiat, palvelujen suunnittelu, palvelujen tuottaminen, palvelumaisema, palvelutyöntekijät, yhteistuottaminen, jakelukanavat, kapasitettijohtaminen, palveluvirheistä toipuminen, palvelujen hinnoittelu.

 
Methods 

Luennot (30 h) sekä vapaaehtoinen luentoihin kytkeytyvä harjoitustyö, josta voi saada lisäpisteitä. Omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen.

 
Requirements 

Kirjallinen kuulustelu, jossa suoritetaan luennot ja molemmat kirjat.

 
More literature information and extra material 

Grönroos, Christian (2009 tai 2015) Palvelujen johtaminen ja markkinointi (luennoitsijan ilmoittamin osin).
Wilson, Alan ym. (2020) Services marketing: integrating customer focus across the firm, 4th European edition.

 
Evaluation 

Hylätty: Suoritus on puutteellinen tai virheellinen, tai sisältää huomattavia väärinkäsityksiä.

Välttävä ja tyydyttävä (1-2): Suoritus on suppea, pintapuolinen tai vastaa heikosti tehtävänantoa. Suorituksessa tyydytään luettelemaan asioita irrallisesti, tai käsitellään asioita yksipuolisesti. Suoritus voi sisältää virheitä tai epäselvyyksiä.

Hyvä ja kiitettävä (3-4): Suoritus vastaa tehtävänantoa, osoittaa ymmärtämistä sekä taitoa analysoida ja perustella. Olet muodostanut asiasta kokonaiskuvan, mutta siinä saattaa olla vähäisiä puutteita.

Erinomainen (5): Suorituksessa hahmotetaan laaja kokonaisuus ja tietoa osataan soveltaa moniulotteisesti tai sijoittaa eri konteksteihin. Suoritus osoittaa itsenäistä otetta ja oivallusta. Suoritus on ehjä kokonaisuus, joka sisältää perusteltua omaa ajattelua tai kriittistä pohdintaa. Vastaus on hyvin kirjoitettu tai toteutettu.

 


Current and upcoming courses
Functions Name Type ECTS cr. Teacher Schedule
Registration not required. Services Marketing  Lecture course  Ossi Vuorilampi 
18.01.22tue 09.00-12.00
19.01.22wed 09.00-12.00
24.01.22mon 09.00-12.00
25.01.22tue 09.00-12.00
26.01.22wed 09.00-12.00
02.02.22wed 09.00-12.00
04.02.22fri 09.00-12.00
07.02.22mon 09.00-12.00
08.02.22tue 09.00-12.00
09.02.22wed 09.00-12.00

Upcoming exams
No exams.