Opintojakso

Hae opetus/tentit
UKUV0915 Ekskursio: Taide ja julkinen tila sekä ajankohtaisia näyttelyitä, 2 op 
Koodi UKUV0915  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Ekskursio: Taide ja julkinen tila sekä ajankohtaisia näyttelyitä  Lyhenne Ekskursio: Taid 
Laajuus2 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0150 Kuvataide 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Leila Lipiäinen 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- tarkastella julkista taidetta suhteessa ympäristöönsä
- saa käsityksen erilaisista julkisen taiteen tuotannollisista puolista
- tarkastella ajankohtaisia näyttelyitä

 
Sisältö 

Ekskursion tarkoituksena on tutustua julkisten tilojen taiteeseen, ajankohtaisiin näyttelyihin ja eri taiteilija/ taideorganisaatioihin ekskursiopaikkakunnalla. Opiskelijat maksavat itse majoituksensa Oulussa.

 
Toteutus ja työmuodot 

Luento, tutustuminen kohteisiin ja niitä koskeva keskustelu.

 
Vaadittavat suoritukset 

Osallistuminen luennolle, ekskursiolle ja matkapäiväkirjan tekeminen.

 
Arviointi 

Hyväksytty/hylätty

 
Ajankohta 

4. periodi

 
Vastuuhenkilö 

Taide- ja kulttuuriopinnot, Leila Lipiäinen

 
Opetuskieli 

Suomi/Englanti

 
Pakollisuus 

Pakollinen/Compulsory

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittaudu Ekskursio: Taide ja julkinen tila sekä ajankohtaisia näyttelyitä  Luentokurssi  Leila Lipiäinen,
Susanna Vuorjoki 
22.04.20ke 07.30-19.00
23.04.20to 07.30-19.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä