Opintojakso

Hae opetus/tentit
UKUV0629 Kuvataidekasvatuksen metodikurssi, 3 op 
Koodi UKUV0629  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Kuvataidekasvatuksen metodikurssi  Lyhenne Kuvataidekasvat 
Laajuus3 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0061 Kuvataidekasvatus 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- tunnistaa kuvataidekasvatuksen tutkimuksen erilaisia tutkimusmenetelmiä
- soveltaa niitä oman pro gradu -tutkielmansa kysymystenasettelussa ja metodissa sekä muiden tutkimusten arvioinnissa

 
Sisältö 

Perehtyminen kuvataidekasvatuksen tutkimuksen lähestymistapoihin, menetelmiin, tutkimuksen eri vaiheisiin ja erityispiirteisiin.

 
Toteutus ja työmuodot 

Luennot 21 h, itsenäinen työskentely 60 h

 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoitustehtävien hyväksytty suorittaminen.

 
Oheiskirjallisuus 

Hiltunen, Mirja, 2009. Yhteisöllinen taidekasvatus. Performatiivisesti pohjoisen sosiokulttuurisissa ympäristöissä

Huhmarniemi, Maria, 2016. Marjamatkoilla ja kotipalkisilla: Keskustelua Lapin ympäristökonflikteista nykytaiteen keinoin

Koivurova, Anniina, 2010. Kuvien rajat. Toivotut ja torjutut kuvat kuvataidetunnin sosiaalisessa tilassa

Jokela, Timo; Huhmarniemi, Maria & Hiltunen, Mirja, 2018. Art based action research, in Sinner, Anita & Irwin, Rita & Adam, Jeff (eds.) International perspectives on Visual Arts Dissertation in Education

Manninen, Annamari & Hiltunen, Mirja, 2016. Dealing with complexity: Pupils’ representations of place in the era of Arctic Urbanization

Luennoilla ja harjoituksissa käsiteltävät muut kuvataidekasvatuksen tutkimukset

 
Arviointi 

Hyväksytty/hylätty

 
Ajankohta 

1.-2. periodit

 
Kohderyhmä 

Maisteriopinnot, 1. opintovuosi

 
Vastuuhenkilö 

Kuvataidekasvatus, Mirja Hiltunen

 
Pakollisuus 

Pakollinen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Kuvataidekasvatuksen metodikurssi  Luentokurssi  Mirja Hiltunen 
25.10.21ma 14.00-16.00
29.10.21pe 13.00-15.00
02.11.21ti 13.00-16.00
03.11.21ke 13.00-16.00
15.11.21ma 13.00-16.00
18.11.21to 09.00-12.00
25.11.21to 09.00-12.00
09.12.21to 09.00-12.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä