Study module

Show study events
UKUV0629 Art Education Research Methods, 3 ECTS cr. 
Code UKUV0629  Validity 01.01.1950 -
Name Art Education Research Methods  Abbreviation Art Education R 
Credits3 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeAdvanced studies Subject0061 Art Education 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Art and Design 

Description
Aim 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- tunnistaa kuvataidekasvatuksen tutkimuksen erilaisia tutkimusmenetelmiä
- soveltaa niitä oman pro gradu -tutkielmansa kysymystenasettelussa ja metodissa sekä muiden tutkimusten arvioinnissa

 
Contents 

Perehtyminen kuvataidekasvatuksen tutkimuksen lähestymistapoihin, menetelmiin, tutkimuksen eri vaiheisiin ja erityispiirteisiin.

 
Methods 

Luennot 21 h, itsenäinen työskentely 60 h

 
Requirements 

Aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoitustehtävien hyväksytty suorittaminen.

 
Supplementary Literature 

Hiltunen, Mirja, 2009. Yhteisöllinen taidekasvatus. Performatiivisesti pohjoisen sosiokulttuurisissa ympäristöissä

Huhmarniemi, Maria, 2016. Marjamatkoilla ja kotipalkisilla: Keskustelua Lapin ympäristökonflikteista nykytaiteen keinoin

Koivurova, Anniina, 2010. Kuvien rajat. Toivotut ja torjutut kuvat kuvataidetunnin sosiaalisessa tilassa

Jokela, Timo; Huhmarniemi, Maria & Hiltunen, Mirja, 2018. Art based action research, in Sinner, Anita & Irwin, Rita & Adam, Jeff (eds.) International perspectives on Visual Arts Dissertation in Education

Manninen, Annamari & Hiltunen, Mirja, 2016. Dealing with complexity: Pupils’ representations of place in the era of Arctic Urbanization

Luennoilla ja harjoituksissa käsiteltävät muut kuvataidekasvatuksen tutkimukset

 
Evaluation 

Hyväksytty/hylätty

 
Timing 

1.-2. periodit

 
Target Group 

Maisteriopinnot, 1. opintovuosi

 
Tutor 

Kuvataidekasvatus, Mirja Hiltunen

 
Compulsory 

Pakollinen

 


Current and upcoming courses
Functions Name Type ECTS cr. Teacher Schedule
Reg. time is off. Art Education Research Methods  Lecture course  Mirja Hiltunen 
25.10.21mon 14.00-16.00
29.10.21fri 13.00-15.00
02.11.21tue 13.00-16.00
03.11.21wed 13.00-16.00
15.11.21mon 13.00-16.00
18.11.21thu 09.00-12.00
25.11.21thu 09.00-12.00
09.12.21thu 09.00-12.00

Upcoming exams
No exams.