Opintojakso

Hae opetus/tentit
LAPE1204 Maantieto ja biologia, 3 op / 2 ov 
Koodi LAPE1204  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Maantieto ja biologia  Lyhenne Maantieto ja bi 
Laajuus3 op / 2 ov  Vanhenemisaika  
TyyppiOpettajan monialaiset opinnot Oppiaine0542 Ympäristöopinnot 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Marko Karhu 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Cantell, H., Rikkinen H. & Tani, S.,  Maailma minussa minä maailmassa  2007  - Saatavuus
     Hanski, I.  Ekologia   1998  Pakollinen Saatavuus
     Karttunen, H., Koistinen, J. & Saltikoff, E.  Ilmakehä, sää ja ilmasto  2008  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • ymmärtää biologian ja maantiedon oppiaineksen perusteet
 • kehittää biologian ja maantiedon opetusjärjestelyjä sekä oivaltaa erilaisten oppimisympäristöjen luomat mahdollisuudet opetustyössä
 • edistää oppilaan ympäristön havainnoinnin ja tutkimisen taitoja
 • nähdä kestävän kehityksen merkityksen ja osaa kehittää opetustaan kestävän kehityksen näkökulmasta
 
Sisältö 

1. Ekologian perusteet

 • aine ja energia
 • lajien väliset suhteet
 • suksessio
 • lajintuntemus

2. Ilmasto

 • sää ja ilmasto
 • lämpötila
 • tuuli ja ilmanpaine
 • sade ja kosteus
 • ilmastonmuutos

3. Maapallo ja avaruus

 • planetaarinen järjestelmä
 • kartat ja kartanlukutaito

4. Kestävä kehitys

5. Opetuksen suunnittelu

 
Toteutus ja työmuodot 
 • harjoitukset 30 h
 • yhteisöllinen työskentely 20 h
 • itsenäinen työskentely 26 h
 
Vaadittavat suoritukset 
 • aktiivinen osallistuminen harjoituksiin sekä yhteisöllisten kurssitöiden tekeminen 1,5 op (hyväksytty/hylätty)
 • kirjallisuuden suorittaminen joko tenttinä tai esseenä 1,5 op (5-1/hylätty).
 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Cantell, H., Rikkinen, H. & Tani, S., Maailma minussa – minä maailmassa (2007)

Hanski, I., Ekologia (1998)

Karttunen, H., Koistinen, J. & Saltikoff, E., Ilmakehä, sää ja ilmasto. Tähtitieteellinen yhdistys URSA (2008)

 
Arviointi 

5 - 1/ hylätty

 
Ajankohta 

1. ja 3.-4. periodi

Harjoitukset:

 • Syksyllä 18h
 • Keväällä 12h         
 
Kohderyhmä 

1. vuosikurssi

 
Vastuuhenkilö 

Maantieteen ja biologian didaktiikan lehtori Marko Karhu

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä