Study module

Show study events
LAPE1204 Biology and geography, 3 ECTS cr. / 2 Cr. 
Code LAPE1204  Validity 01.01.1950 -
Name Biology and geography  Abbreviation Biology and geo 
Credits3 ECTS cr. / 2 Cr.  Date of expiry  
TypeOpettajan monialaiset opinnot Subject0542 Environment 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Education 

Teachers
Name
Marko Karhu 

General learning material of the study object:
Author Title Year Obligatory Availability
     Cantell, H., Rikkinen H. & Tani, S.,  Maailma minussa minä maailmassa  2007  - Availability
     Hanski, I.  Ekologia   1998  Obligatory Availability
     Karttunen, H., Koistinen, J. & Saltikoff, E.  Ilmakehä, sää ja ilmasto  2008  - Availability


Description
Aim 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • ymmärtää biologian ja maantiedon oppiaineksen perusteet
 • kehittää biologian ja maantiedon opetusjärjestelyjä sekä oivaltaa erilaisten oppimisympäristöjen luomat mahdollisuudet opetustyössä
 • edistää oppilaan ympäristön havainnoinnin ja tutkimisen taitoja
 • nähdä kestävän kehityksen merkityksen ja osaa kehittää opetustaan kestävän kehityksen näkökulmasta
 
Contents 

1. Ekologian perusteet

 • aine ja energia
 • lajien väliset suhteet
 • suksessio
 • lajintuntemus

2. Ilmasto

 • sää ja ilmasto
 • lämpötila
 • tuuli ja ilmanpaine
 • sade ja kosteus
 • ilmastonmuutos

3. Maapallo ja avaruus

 • planetaarinen järjestelmä
 • kartat ja kartanlukutaito

4. Kestävä kehitys

5. Opetuksen suunnittelu

 
Methods 
 • harjoitukset 30 h
 • yhteisöllinen työskentely 20 h
 • itsenäinen työskentely 26 h
 
Requirements 
 • aktiivinen osallistuminen harjoituksiin sekä yhteisöllisten kurssitöiden tekeminen 1,5 op (hyväksytty/hylätty)
 • kirjallisuuden suorittaminen joko tenttinä tai esseenä 1,5 op (5-1/hylätty).
 
More literature information and extra material 

Cantell, H., Rikkinen, H. & Tani, S., Maailma minussa – minä maailmassa (2007)

Hanski, I., Ekologia (1998)

Karttunen, H., Koistinen, J. & Saltikoff, E., Ilmakehä, sää ja ilmasto. Tähtitieteellinen yhdistys URSA (2008)

 
Evaluation 

5 - 1/ hylätty

 
Timing 

1. ja 3.-4. periodi

Harjoitukset:

 • Syksyllä 18h
 • Keväällä 12h         
 
Target Group 

1. vuosikurssi

 
Tutor 

Maantieteen ja biologian didaktiikan lehtori Marko Karhu

 


Current and upcoming courses
No teaching

Upcoming exams
No exams.