Study module

Show study events
XAKA0103 Finnish: Research Writing Skills, 2 ECTS cr. 
Code XAKA0103  Validity 01.01.1950 -
Name Finnish: Research Writing Skills  Abbreviation Finnish: Resear 
Credits2 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeLanguage studies Subject0050 Communication 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Language Centre 

Description
Aim 

Kurssi auttaa opiskelijaa tunnistamaan tekstistä tutkimukselliset valinnat ja tutkimustekstin keskeisimmät perustelemisen tavat. Samalla opiskelija harjaantuu arvioimaan ja muokkaamaan omaa ja toisten tutkimustekstiä. Tavoitteena on lisäksi kehittää funktionaalista lukemista ja tuottavaa ja keskustelevaa tiedonkäyttöä.

Kurssin käytyään opiskelija osaa
1. tunnistaa oman tieteenalan teksteistä tutkimuksellisesti keskeisimmät valinnat ja arvioida valintoja asiantuntijan tavoin
2. arvioida tutkimuksen laatua ja luotettavuutta tekstin näkökulmasta
3. käyttää lähdekirjallisuutta tekstissään eri tavoin ja eri tehtävissä.

 
Contents 

Kurssilla käsitellään jokaisen osallistujan tutkielmaa (n. 6-8 sivua). Näiden tekstin avulla pohditaan sisällön ja muodon yhteensovittamista sekä sitä, millaisten tekstin piirteiden avulla tuetaan sisällön ymmärrettävyyttä ja osoitetaan asiantuntijuutta. Kielen ja tekstin rakenteen lisäksi kurssilla käsitellään yleisiä tutkimuskirjoittamisessa esille tulevia kysymyksiä. Näitä ovat esimerkiksi perustelemisen tavat, lähdekirjallisuuden käyttö ja tekstin jäsentäminen.

 
Previous studies 

Akateemiset tekstitaidot –peruskurssi sekä kandidaatintutkielma suoritettu. Suositeltavaa on, että suunnitelmallista kirjoittamista -kurssi suoritetaan ennen tutkimuskirjoittamisen kurssia, mikäli opiskelija suorittaa molemmat kurssit.

 
Methods 

Kurssi koostuu luennoista ja seminaarityöskentelystä, itsenäisestä työskentelystä ja henkilökohtaisesta palautteesta. Kontaktiopetusta opiskelijaa kohden on noin 10 tuntia, jonka lisäksi tulevat itsenäisessä pienryhmässä työskentely ja itsenäinen työ.

 
Requirements 

Aktiivinen läsnäolo harjoituksissa ja kurssiin liittyvät tehtävät suoritettuina.

 
More literature information and extra material 

Kurssilla jaettava oppimateriaali.

 
Supplementary Literature 

Tieteellinen kirjoittaminen (toim. Kinnunen & Löytty). Vastapaino. 2002.
Ajattele itse! (toim. Hurtig, Laitinen, Uljas-Rautio). PS-kustannus. 2010.

 
Evaluation 

Hyväksytty/hylätty

 
Timing 

Syys- ja kevätlukukausi

 
Target Group 

Kurssi on tarkoitettu maisterivaiheessa kaikkien tiedekuntien opiskelijoille.

 
Tutor 

Katriina Uljas-Rautio
Sinikka Vuonokari-Kämäräinen

 
Language of instruction 

Suomi

 
Compulsory 

Valinnainen

 


Current and upcoming courses
Functions Name Type ECTS cr. Teacher Schedule
Reg. time is off. Tutkimuskirjoittaminen, kaikki tiedekunnat, ryhmä 1  Group Exercise  Katriina Uljas-Rautio 
14.11.19thu 09.15-10.45
15.11.19fri 09.15-10.45
03.12.19tue 09.15-10.45

Upcoming exams
No exams.