Study module

Show study events
XTYO0101 Negotiation and Cooperation Skills, 2 ECTS cr. 
Code XTYO0101  Validity 01.01.1950 -
Name Negotiation and Cooperation Skills  Abbreviation Negotiation and 
Credits2 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeLanguage studies Subject0050 Communication 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Language Centre 

Description
Aim 

Opintojakso auttaa opiskelijaa
1. syventämään tietojaan ryhmäviestinnästä
2. analysoimaan ja kehittämään vuorovaikutusosaamistaan erityisesti neuvottelutilanteissa
3. ymmärtämään neuvotteluihin vaikuttavia yksilöiden välisiä vuorovaikutussuhteita ja ryhmädynamiikkaan liittyviä tekijöitä
4. kehittämään yhteistyötaitoja osana asiantuntijuuttaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, erityisesti neuvottelutilanteissa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
1. osaa osallistua ryhmä- ja neuvottelutilanteisiin yhteistyöhakuisesti, tavoitteellisesti ja tarkoituksenmukaisesti
2. osaa analysoida neuvottelutilanteisiin vaikuttavia tekijöitä
3. osaa analysoida ja arvioida omia neuvottelu- ja yhteistyötaitojaan
4. osaa ottaa huomioon viestinnän eettisiä näkökulmia, kuten vastuun kantamisen oman viestintäkäyttäytymisen seurauksista.

 
Contents 

Yhteistyö- ja ryhmäviestintätaidot
Neuvottelijan vuorovaikutustaidot
Neuvottelun osat ja kokonaisuus (neuvotteluun valmistautuminen, neuvottelun osallistujat, strategiat, argumentointi, päätöksenteko ja ongelmanratkaisu, eettisyys, arviointi)

 
Previous studies 

Puheviestinnän pakollinen opintojakso:
XPUH0001, XPUH0002, XPUH0003, XPUH0005.

 
Methods 

Kontaktiopetusta 24 tuntia: työskentelymuotoina luennot, keskustelut sekä harjoitukset ja niiden analysoiminen.

 
Requirements 

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä harjoitusten ja annettujen tehtävien hyväksytty suorittaminen.

 
More literature information and extra material 

Harjoituksissa jaettava materiaali. Muu suositeltava materiaali ilmoitetaan myöhemmin.

 
Evaluation 

Hyväksytty/hylätty

 
Timing 

Kevätlukukausi

 
Target Group 

Suositellaan aikaisintaan kolmannen vuoden opiskelijoille.

 
Tutor 

Ville Jakkula

 
Language of instruction 

Suomi

 
Compulsory 

Valinnainen

 
Additional information 

Kurssille voivat osallistua kaikkien tiedekuntien opiskelijat.

 


Current and upcoming courses
Functions Name Type ECTS cr. Teacher Schedule
Reg. time not started Neuvottelu- ja yhteistyötaidot  Group Exercise  Ville Jakkula 
16.03.20mon 12.15-14.45
18.03.20wed 12.15-14.45
23.03.20mon 12.15-14.45
25.03.20wed 12.15-14.45
30.03.20mon 12.15-14.45
01.04.20wed 12.15-14.45
06.04.20mon 12.15-14.45
08.04.20wed 12.15-14.45

Upcoming exams
No exams.