Opintojakso

Hae opetus/tentit
UKUV0229 Kuvankäsittely ja animaatio, 4 op 
Koodi UKUV0229  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Kuvankäsittely ja animaatio  Lyhenne Kuvankäsittely 
Laajuus4 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0061 Kuvataidekasvatus 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- perustiedot ja -taidot digitaalisesta kuvasta ja kuvankäsittelystä
- perustiedot animaation historiasta, tekoprosessista ja tuottamisesta
- käyttää kuvankäsittelyn sovelluksia ja animaatiota kuvataidekasvatuksessa

 
Sisältö 

Johdatus digitaaliseen kuvankäsittelyyn ja animaatioon. Pikselipohjainen kuvankäsittely ja ohjelmistot, materiaalin digitoiminen. Animaation ilmaisukeinot, historia ja tekniikat. Medialukutaitojen kehittäminen. Median kuvastojen ja ilmiöiden tarkastelu, analysointi ja oman mediailmaisun harjoittaminen.

 
Edeltävät opinnot 

UKUV0116 Mediakasvatuksen perusteet 3 op 

 
Toteutus ja työmuodot 

Luennot 6 h ja ohjatut harjoitustyöt 36 h, itsenäinen työskentely 66 h.

 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoituksiin, annetut tehtävät ja lopputyö.

 
Oheiskirjallisuus 

Paananen, P., 2017. Photoshop: Creative Cloud -kuvankäsittely.
Pylkkö, M., 2015. Kuvaa kännykällä ja tabletilla.
Laukkanen, L., 2015. Camp Creative: Luova valokuvaus ja kuvankäsittely.
Eismann, K. & Viljanen, J., 2008. Luova kuvankäsittely.
Nummelin, J., 2015. Animaatioelokuvan lyhyt historia.
Leinonen, T., 2014. 100 vuotta suomalaista animaatiota.
Purves, B., 2014. Stop-motion animation: Frame by frame film-making with puppets and models.

 
Arviointi 

5-1/hylätty

 
Kohderyhmä 

2. opintovuosi

 
Vastuuhenkilö 

Kuvataidekasvatus/Annamari Manninen 

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Pakollisuus 

Valinnainen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Kuvankäsittely ja animaatio  Luentokurssi  Marjo Pernu 
23.10.19ke 09.00-12.00
20.11.19ke 13.00-16.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä