Opintojakso

Hae opetus/tentit
MRUO0011 Ruotsin suullinen taito (CEFR B1), 2 op 
Koodi MRUO0011  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Ruotsin suullinen taito (CEFR B1)  Lyhenne Ruotsin suullin 
Laajuus2 op  Vanhenemisaika  
TyyppiKieliopinnot Oppiaine0015 Ruotsin kieli 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluToisen kotimaisen kielen (ruotsi) arvosteluasteikko 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kielikeskus 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
1. selviytyy käytännön elämän viestintätilanteissa
2. ymmärtää oman alan ruotsin kieltä
3. kommunikoi asianmukaista terminologiaa käyttäen ja oikein ääntäen oman alan viestintätilanteissa
4. saavuttaa vähintään B1 -tason suullisen taidon eurooppalaisen viitekehyksen kuusiportaisen taitotasoasteikon mukaan.

 
Sisältö 

Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavaa suullista kielitaitoa, keskustellaan omaan alaan liittyvistä aiheista ja perehdytään alakohtaiseen sanastoon. Lisäksi kurssilla harjoitellaan ymmärtämään ja analysoimaan puhuttua kieltä. Kielilaki 423/2003 ja kielitaitolaki 424/2003 määrittävät kurssin sisältöä ja tasoa.

 
Edeltävät opinnot 

Lukion ruotsi tai vastaavat opinnot.
Jos opiskelijalta puuttuu ruotsin yo-arvosana tai hän on kirjoittanut ruotsista arvosanan a tai b tai opinnoista on kulunut huomattavan pitkä aika, suositellaan kielitaidon päivittämistä riittävälle tasolle esim. suorittamalla ruotsin valmentava kurssi ennen varsinaisia ruotsin kursseja.

 
Toteutus ja työmuodot 

Suullista kielitaitoa harjoitellaan referoimalla kurssilla luettuja tekstejä suullisesti, kertomalla ajankohtaisia alakohtaisia uutisia sekä pitämällä alustus ja keskustelemalla siitä.

 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin sekä kurssin aikana suoritettujen suullisten tehtävien ja alustusten hyväksytty suorittaminen. Kurssin jälkeen suullinen kielitaito testataan.

 
Oheiskirjallisuus 

Suositeltavaa oheislukemistoa:
Fiilin, U. & Hakala, K.: Fullträff. Ruotsin kielioppi- ja harjoituskirja. 2011.
Kaunisto, S., Paasonen, M., Salonen, A.: Grammatik galleri. 2006.
Ruotsinkieliset oman alan julkaisut ja aikakauslehdet sekä ruotsinkieliset sanomalehdet.
Kirjallisuutta opettajan ohjeiden mukaan.

 
Arviointi 

Hyvä/tyydyttävä/hylätty

 
Ajankohta 

3. periodi

 
Kohderyhmä 

2. vuosikurssi

 
Vastuuhenkilö 

Sinikka Koivurova

 
Opetuskieli 

Suomi
Ruotsi

 
Pakollisuus 

Pakollinen

 
Lisätiedot 

Kielikeskuksen rästitenttipäivinä järjestetään vapaaehtoinen alkukoe, joka koostuu kahdesta osasta: kirjallinen taito ja suullinen taito. Jos opiskelija on selviytynyt erinomaisesti (80 % tehtävistä oikein) kirjallisesta osasta, myös hänen suullinen taitonsa testataan. Kummastakin osasta erinomaisesti selviytyneet saavat suoritusmerkinnän sekä ruotsin suullisesta että kirjallisesta opintojaksosta. Alkukoe on tarkoitettu lähinnä niille opiskelijoille, jotka ovat kehittäneet ruotsin kielen taitojaan lukion jälkeen, koska kokeessa testataan myös ammattipainotteista kieltä.

 
Ilmoittautuminen 

Ilmoittautuminen vain "Ruotsin kirjallisen taidon" kurssille. Suullisen taidon kurssille ei ilmoittauduta erikseen.

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä