Opintojakso

Hae opetus/tentit
TYRJ0200 Yritysjuridiikan aineopinnot, 30 op 
Koodi TYRJ0200  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Yritysjuridiikan aineopinnot  Lyhenne Yritysjuridiika 
Laajuus30 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0328 Yritysjuridiikka 
LajiKokonaisuus  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
Vastuuyksikkö Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Tavoite 

Yritysjuridiikan aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa laaja-alaisesti tärkeimmät yksityisoikeudelliset lait ja normit.

 
Sisältö 

TYRJ0200 YRITYSJURIDIIKAN AINEOPINNOT (30 op)

ONPOOL11   Finanssioikeuden pooli 10 op
ONPOOL12   Hyvinvointioikeuden pooli 10 op

Sekä vähintään 10 op seuraavista:

ONVAL0004 Vakuusoikeudet 5 op
ONVAL0013 Tekijänoikeudet 5 op
ONVAL0014 Teollisoikeudet 5 op
ONVAL0016 Julkiset hankinnat 5 op
ONVAL0017 Sopimusoikeus 5 op
ONVAL0018 Vahingonkorvausoikeus 5 op
ONVAL0029 Yritysverotus 5 op

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä