Study module

Show study events
TYRJ0200 Business Law: Intermediate Module, 30 ECTS cr. 
Code TYRJ0200  Validity 01.01.1950 -
Name Business Law: Intermediate Module  Abbreviation Business Law: I 
Credits30 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeSubject studies Subject0328 Business Law 
ClassStudy block  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
Organisation Faculty of Social Sciences 

Description
Aim 

Yritysjuridiikan aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa laaja-alaisesti tärkeimmät yksityisoikeudelliset lait ja normit.

 
Contents 

TYRJ0200 YRITYSJURIDIIKAN AINEOPINNOT (30 op)

ONPOOL11   Finanssioikeuden pooli 10 op
ONPOOL12   Hyvinvointioikeuden pooli 10 op

Sekä vähintään 10 op seuraavista:

ONVAL0004 Vakuusoikeudet 5 op
ONVAL0013 Tekijänoikeudet 5 op
ONVAL0014 Teollisoikeudet 5 op
ONVAL0016 Julkiset hankinnat 5 op
ONVAL0017 Sopimusoikeus 5 op
ONVAL0018 Vahingonkorvausoikeus 5 op
ONVAL0029 Yritysverotus 5 op

 


Current and upcoming courses
No teaching

Upcoming exams
No exams.