Opintojakso

Hae opetus/tentit
KAKA0003 Akateemiset opiskelutaidot, 3 op / 2 ov 
Koodi KAKA0003  Voimassaolo 01.01.1950 - 31.08.2017
Nimi Akateemiset opiskelutaidot  Lyhenne Akateemiset opi 
Laajuus3 op / 2 ov  Vanhenemisaika  
TyyppiYleisopinnot Oppiaine0 Määrittelemätön 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Avoin yliopisto 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojen jälkeen opiskelija osaa
- hahmottaa kokonaiskuvan akateemisesta tiedeyhteisöstä ja oman jäsenyytensä tässä
yhteisössä
- tunnistaa oman oppimistyylinsä vahvuudet ja kehittämistarpeet
- käyttää hyödykseen verkko-opiskelun ja www-pohjaisen oppimisympäristön mahdollisuuksia

 
Sisältö 

Opintojakso jakaantuu kolmeen moduuliin. Leiritulimoduuli tutustuttaa opiskelijan akateemi­sen opiskelun tausta-ajatuksiin ja omien opintojen suunnitteluun. Tiedonhakumoduulissa perehdytään tiedonhaun perusteisiin ja opetellaan käyttämään kirjaston tietokantoja sekä elektronisia tiedonlähteitä. Oppimismoduuli auttaa opiskelijaa tiedostamaan omaan opiske­luun, lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyviä toimintatapoja sekä tukee niiden kehittymistä akateemiseen opiskeluun soveltuviksi.

 
Toteutus ja työmuodot 

Opintojakso toteutetaan verkko-opetuksena Optima-ympäristössä. Opintoihin liittyvät oppi-
mistehtävät ja tuutorin ohjaamat sisällölliset keskustelut verkossa. Itsenäistä opiskelua
tuetaan koko kurssin ajan verkkotuutoroinnilla mm. oppimistehtävistä opiskelija saa
henkilökoh­taisen palautteen tuutorilta.

 
Vaadittavat suoritukset 

Perehtyminen oppimateriaaliin, oppimistehtävien laatiminen ja osallistuminen
verkkokeskusteluun.

 
Arviointi 

Opintojakson arviointi on hyväksytty tai hylätty. Suoritus arvioidaan oppimistehtävien ja
verkkokeskusteluun osallistumiseen perustuen.

 
Vastuuhenkilö  Sirpa Purtilo-Nieminen, Verkko-opetuksen kehittämispäällikkö 
Ilmoittautuminen  Avoimen yliopiston opiskelijat ilmoittautuvat avoimeen yliopistoon ja perusopiskelijat WebOodin kautta. 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä