Opintojakso

Hae opetus/tentit
UKUV0918 Elävän mallin veistäminen, 7 op 
Koodi UKUV0918  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Elävän mallin veistäminen  Lyhenne Elävän mallin v 
Laajuus7 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0150 Kuvataide 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Tom Engblom 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- hyödyntää ja soveltaa kuvanveiston perustekniikoita elävän mallin veistämisessä
- hahmottaa ihmisen mittasuhteita ja anatomiaa kolmiuloitteisesti.

 
Sisältö 

Kehittää opiskelijan havainto- ja ilmaisukykyä, kolmiulotteista suhde-ja muototajua.  Ihmisen anatomiaan tutustuminen, valannan suunnittelukohteena ihmisvartalo.

 
Toteutus ja työmuodot 

Luennot, kritiikit ja henkilökohtainen ohjaus 84h. Itsenäinen työskentely 105h.

 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoitustehtävien hyväksyttävä suorittaminen.

 
Arviointi 

Hyväksytty/hylätty suoritetut harjoitustyöt.

 
Kohderyhmä 

Kuvataiteen aineopintojen opiskelijat.

 
Vastuuhenkilö 

Taide- ja kulttuuriopinnot, Tom Engblom

 
Pakollisuus 

Valinnainen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä