Opintojakso

Hae opetus/tentit
UKUV0918 Elävän mallin veistäminen, 7 op 
Koodi UKUV0918  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Elävän mallin veistäminen  Lyhenne Elävän mallin v 
Laajuus7 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0150 Kuvataide 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Tom Engblom 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- hyödyntää ja soveltaa kuvanveiston perustekniikoita elävän mallin veistämisessä
- hahmottaa ihmisen mittasuhteita ja anatomiaa kolmiuloitteisesti.

 
Sisältö 

Kehittää opiskelijan havainto- ja ilmaisukykyä, kolmiulotteista suhde-ja muototajua.  Ihmisen anatomiaan tutustuminen, valannan suunnittelukohteena ihmisvartalo.

 
Toteutus ja työmuodot 

Luennot, kritiikit ja henkilökohtainen ohjaus 84h. Itsenäinen työskentely 105h.

 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoitustehtävien hyväksyttävä suorittaminen.

 
Arviointi 

Hyväksytty/hylätty suoritetut harjoitustyöt.

 
Kohderyhmä 

Kuvataiteen aineopintojen opiskelijat.

 
Vastuuhenkilö 

Taide- ja kulttuuriopinnot, Tom Engblom

 
Pakollisuus 

Valinnainen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
pidetty Elävän mallin veistäminen  Harjoitusryhmä  Tom Engblom 
30.09.20ke 13.00-17.00
02.10.20pe 09.00-15.00
05.10.20ma 09.00-13.00
07.10.20ke 09.00-14.00
08.10.20to 09.00-14.00
09.10.20pe 09.00-14.00
12.10.20ma 09.00-14.00
14.10.20ke 09.00-15.00
15.10.20to 09.00-14.00
16.10.20pe 09.00-14.00
19.10.20ma 13.00-17.00
ma 13.00-17.00
21.10.20ke 09.00-13.00
ke 09.00-13.00
11.11.20ke 13.00-17.00
ke 13.00-17.00
12.11.20to 09.00-13.00
13.11.20pe 09.00-14.00
16.11.20ma 13.00-17.00
18.11.20ke 09.00-13.00
ke 09.00-13.00
19.11.20to 09.00-14.00
to 09.00-14.00
20.11.20pe 13.00-17.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä