Opintojakso

Hae opetus/tentit
ORAN0710 Oikeudellinen ranska, tekstin ymmärtäminen (CEFR B1), 3 op 
Koodi ORAN0710  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Oikeudellinen ranska, tekstin ymmärtäminen (CEFR B1)  Lyhenne Oikeudellinen r 
Laajuus3 op  Vanhenemisaika  
TyyppiKieliopinnot Oppiaine0018 Ranskan kieli 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kielikeskus 

Kuvaus:
Tavoite 

Kurssin suoritettuaan opiskelija
1. osaa käyttää erilaisia lukemisen strategioita
2. tuntee asiatekstien tekstirakenteet
3. hallitsee asiatyyliin kuuluvat lauserakenteet
4. tuntee ao. kielialueen oikeuslaitokseen/oikeuslaitoksiin sekä EU:n hallintorakenteisiin liittyvää keskeistä käsitteistöä ja fraseologiaa
5. tuntee ao. oikeusjärjestelmien keskeisiä rikos-, siviilioikeudellisia käsitteitä sekä Eurooppa-oikeuden käsitteistöä
6. tuntee Suomen oikeusjärjestelmän kuvauksessa tarvittavan sanaston
7. saavuttaa vähintään B1–tason kirjallisen taidon eurooppalaisen viitekehyksen kuusiportaisen taitotasoasteikon mukaan.

 
Sisältö 

Perehtymistä tieteellisen tekstin lukutekniikkaan, oikeudelliseen erikoissanastoon ja kielen keskeisiin rakenteisiin. Oikeustiedettä käsittelevien tekstien lukuharjoituksia. Referaattien ja esseiden laadintaa. Lisäksi kurssiin sisältyy monipuolisia harjoituksia sisältäen luku-, kirjoitus, kuuntelu- ja keskusteluosuuksia.

 
Edeltävät opinnot 

Lukio tai vastaavat opinnot.
Mikäli suorituksesi ranskan kielessä oli lukiossa heikko tai et ole muusta syystä varma riittääkö kielioppi-/sanastopohjasi, niin otathan yhteyttä opettajaan.
Hän voi suositella sopivaa kertauskurssia.

 
Toteutus ja työmuodot 

Pienryhmätyöskentelyä 36 t, itseopiskelua.

 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin. Luetun ymmärtämisen koe ja/tai itseopiskelutehtävien suorittaminen.

 

 
Arviointi 

Hyväksytty/hylätty

 
Ajankohta 

Syyslukukausi (joka toinen lukuvuosi)

 

 
Kohderyhmä 

2. tai 3. lukuvuosi

 
Vastuuhenkilö 

Iris Tukiainen

 
Opetuskieli 

Suomi
Ranska

 
Pakollisuus 

Valinnainen.
Pakollinen opiskelijoille, jotka ottavat valinnaiseksi kieleksi ranskan.

 
Lisätiedot 

Vaihtoehtoiset opintojaksot:
1. OENG0710 Legal English Reading for Academic Purposes
OENG0711 Legal English Oral Communication for Academic Purposes
2. OSAK0710 Oikeudellinen saksa, tekstin ymmärtäminen
OSAK0711 Oikeudellinen saksa, suullinen taito 
3. ORAN0710 Oikeudellinen ranska, tekstin ymmärtäminen
ORAN0711 Oikeudellinen ranska, suullinen taito 
4. OVEN0710 Oikeudellinen venäjä, tekstin ymmärtäminen
OVEN0711 Oikeudellinen venäjä, suullinen taito

Oikeudellisen saksan, ranskan ja venäjän peruskurssit 0710-0711 järjestetään vuorovuosina syventävien oikeudellisten kielikurssien 0810-0811 kanssa.

 
Ilmoittautuminen 

Oikeudellisen saksan, ranskan ja venäjän perus- ja syventäviin suullisiin kursseihin pitää aina ilmoittautua. Koodit ovat OSAK0711, OSAK0811, ORAN0711, ORAN0811, OVEN0711 ja OVEN0811.

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä