Study module

Show study events
ORAN0710 Legal French: Reading Comprehension (CEFR B1), 3 ECTS cr. 
Code ORAN0710  Validity 01.01.1950 -
Name Legal French: Reading Comprehension (CEFR B1)  Abbreviation Legal French: R 
Credits3 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeLanguage studies Subject0018 French 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Language Centre 

Description
Aim 

Kurssin suoritettuaan opiskelija
1. osaa käyttää erilaisia lukemisen strategioita
2. tuntee asiatekstien tekstirakenteet
3. hallitsee asiatyyliin kuuluvat lauserakenteet
4. tuntee ao. kielialueen oikeuslaitokseen/oikeuslaitoksiin sekä EU:n hallintorakenteisiin liittyvää keskeistä käsitteistöä ja fraseologiaa
5. tuntee ao. oikeusjärjestelmien keskeisiä rikos-, siviilioikeudellisia käsitteitä sekä Eurooppa-oikeuden käsitteistöä
6. tuntee Suomen oikeusjärjestelmän kuvauksessa tarvittavan sanaston
7. saavuttaa vähintään B1–tason kirjallisen taidon eurooppalaisen viitekehyksen kuusiportaisen taitotasoasteikon mukaan.

 
Contents 

Perehtymistä tieteellisen tekstin lukutekniikkaan, oikeudelliseen erikoissanastoon ja kielen keskeisiin rakenteisiin. Oikeustiedettä käsittelevien tekstien lukuharjoituksia. Referaattien ja esseiden laadintaa. Lisäksi kurssiin sisältyy monipuolisia harjoituksia sisältäen luku-, kirjoitus, kuuntelu- ja keskusteluosuuksia.

 
Previous studies 

Lukio tai vastaavat opinnot.
Mikäli suorituksesi ranskan kielessä oli lukiossa heikko tai et ole muusta syystä varma riittääkö kielioppi-/sanastopohjasi, niin otathan yhteyttä opettajaan.
Hän voi suositella sopivaa kertauskurssia.

 
Methods 

Pienryhmätyöskentelyä 36 t, itseopiskelua.

 
Requirements 

Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin. Luetun ymmärtämisen koe ja/tai itseopiskelutehtävien suorittaminen.

 

 
Evaluation 

Hyväksytty/hylätty

 
Timing 

Syyslukukausi (joka toinen lukuvuosi)

 

 
Target Group 

2. tai 3. lukuvuosi

 
Tutor 

Iris Tukiainen

 
Language of instruction 

Suomi
Ranska

 
Compulsory 

Valinnainen.
Pakollinen opiskelijoille, jotka ottavat valinnaiseksi kieleksi ranskan.

 
Additional information 

Vaihtoehtoiset opintojaksot:
1. OENG0710 Legal English Reading for Academic Purposes
OENG0711 Legal English Oral Communication for Academic Purposes
2. OSAK0710 Oikeudellinen saksa, tekstin ymmärtäminen
OSAK0711 Oikeudellinen saksa, suullinen taito 
3. ORAN0710 Oikeudellinen ranska, tekstin ymmärtäminen
ORAN0711 Oikeudellinen ranska, suullinen taito 
4. OVEN0710 Oikeudellinen venäjä, tekstin ymmärtäminen
OVEN0711 Oikeudellinen venäjä, suullinen taito

Oikeudellisen saksan, ranskan ja venäjän peruskurssit 0710-0711 järjestetään vuorovuosina syventävien oikeudellisten kielikurssien 0810-0811 kanssa.

 
Registration 

Oikeudellisen saksan, ranskan ja venäjän perus- ja syventäviin suullisiin kursseihin pitää aina ilmoittautua. Koodit ovat OSAK0711, OSAK0811, ORAN0711, ORAN0811, OVEN0711 ja OVEN0811.

 


Current and upcoming courses
No teaching

Upcoming exams
No exams.